Pandemien har lært oss fordelene med ventilasjon og luftrensing for å stoppe spredningen av virus. Men å holde inneluften ren har mange andre fordeler.

(more…)

COVID-19-pandemien endret nesten over natten arbeidspraksisen for millioner av mennesker over hele verden. For mange mennesker med kontorjobber har hjemmearbeid blitt rutinemessig, mens de som har fortsatt på arbeidsplassen har måttet følge nye arbeidsmetoder og prosedyrer som tar sikte på å forhindre smitteoverføring.

(more…)

BioZone

BioZone Scientific utvikler og produserer kommersielle og industrielle systemer basert på ultrafiolett lys, og systemer for sanitær, forebyggende vedlikehold og luktkontroll løsninger. Med hovedkontor i Orlando, Florida, betjener vi kunder globalt, med kontorer i 5 land på 3 kontinenter.

Kontakt oss

BioZone Norge AS
Grev Wedels gate 1
3111 Tønsberg
Tlf. 333 10001

post@biozone.no
Mer informasjon »

Medlem av

ClusterIUVA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram