MobiZoneMobiZone
Manual
Spesifikasjon
Produktark
Kommer snart
Kommer snart
Kommer snart

MobiZone

Mobile Air Purifier for Pure Air, Wherever you Go.

Chemical-free air and surface disinfection is friendly to the environment, creates a pleasant experience, and promotes hygiene continuously, 24/7.

MobiZone-for-your-commute
In your car
MobiZone-at-work
At office
MobiZone-in-hotels
In hotel rooms
MobiZone-cleans-crevices

Certified BioZone products are used worldwide to enhance and cleanse living spaces of all kinds.

Enjoy a personal zone of clean air, no matter where you are, with a MobiZone mobile air purifier.

The MobiZone series is a family of portable air and surface cleaning systems that are unobtrusive, lightweight, and smaller than any other personal air purifier in its power class.

Weighing in at a fraction of a pound, MobiZone is a true plug-and-play solution, built to travel with you as a personal appliance.

In your car or hotel room, at your desk or your gym, MobiZone creates a gentle stream of ions that naturally destroys bacteria, viruses, fungi, yeast, mold, algae, and other harmful microorganisms.

Each system channels air through an inner chamber, where it is bathed by ultraviolet light.

Clean, safe, pure air is returned to your personal living space. Additionally, each unit produces photoplasma, which disinfects the surfaces of the crevices and corners that other methods of cleaning simply cannot reach.

KONTAKT OSS I DAG

On-the-go air disinfection and odor control

What is MobiZone?

Each unit has a small, space-saving design footprint, designed for vehicles and other small, enclosed spaces.

 • Quiet operation
 • Completely automated and chemical-free – simply plug in
 • Truly plug-and-play: does not use consumables such as batteries, filters, or fragrance dispensers
 • Maintenance free – requires simple UV lamp replacement
 • Comes standard with a 12 V DC car adapter and a 6-ft (1.8 meter) power cord and an optional standard wall plug adapter
 • Anti-slip rubber feet for flexible install options

Ultra lightweight, portable air and surface purifiers can neutralize any odor. The ideal cleaning companion, each is perfect for offices, homes, boats, recreational vehicles, hotel rooms, and travel trailers.

Protect the people you care for by killing airborne and surface bacteria. Eliminate odors from cigar and cigarette smoke, biological pollutants, mold, milew, and toxic gases.

aircon-bacteria

Hva ligger i din luft?

Lytt til hva kroppen din forteller deg. Har du noen gang pusteproblemer som astma, allergi eller kortpustethet?

Hva med...

 • Hodepine
 • Kvalme
 • Overbelastning i bihulene
 • Utmattelse
 • Irritasjon av nese, øre eller hals?

I følge EPA er luftkvaliteten i boliger og bedrifter ofte 5 ganger dårligere enn uteluftkvaliteten.

Luften du puster kan være skylden.

Mennesker oppholder seg opp til 90% av tiden sin i innendørsmiljøer. Støv og partikler, bakterier, virus, mugg, samt andre forurensende stoffer kan enkelt fylle innendørsrommene der du bor og jobber. Disse luftbårne elementene er mer og mer motstandsdyktige mot fysisk rengjøring og kjemiske desinfeksjonsmidler.

Breathing polutants

Gjør noe

Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss inne. Selv om de aller fleste ikke blir syke av dårlig inneklima, kan inneklimarelaterte risikoforhold føre til både ubehag og mistrivsel. En del vil også kunne oppleve forverring av eksisterende sykdom og i noen tilfeller at sykdom utløses. Det er derfor viktig å forebygge og utbedre risikoforhold.

MobiZone er din første forsvarslinje.

BioZones blanding av teknologier gir den mest effektive måten å desinfisere luften og overflatene i toaletter og andre oppholdsrom.
 • Skalerbar til installasjoner av alle størrelser
 • Desinfiserer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken
 • En naturlig løsning på kjemikalieresistente smittsomme sykdommer

Hvordan virker MobiZone?

Ultrafiolett lys, ozon, fotoplasma og negativt ladede ioner finnes i naturen som kraftige og effektive desinfeksjonsmidler, perfekt designet for å ødelegge lukt, bakterier, virus, mugg og mugg og for å bryte ned uønskede kjemikalier og forbindelser.
UV light
 • UV-lys er kraftig nok til å trenge gjennom celleveggene til bakterier og virus, og ødelegge deres DNA, noe som gjør det umulig for dem å vokse og reprodusere.

 • Negativt ladede ioner tiltrekker seg og binder seg med forurensninger i luften og tynger dem.

 • Fotoplasma oksiderer og desinfiserer

 • Fotokatalytisk oksidasjon bryter ned forurensninger (inkludert nikotin, urea og ammoniakk)

Bærbar, kraftig og sertifisert

For å sikre høyest mulig helse, sikkerhet for brukerne og miljøvern er MobiZone CE-sertifisert.
MobiZone-dimensions

BioZone

BioZone Scientific utvikler og produserer kommersielle og industrielle systemer basert på ultrafiolett lys, og systemer for sanitær, forebyggende vedlikehold og luktkontroll løsninger. Med hovedkontor i Orlando, Florida, betjener vi kunder globalt, med kontorer i 5 land på 3 kontinenter.

Kontakt oss

BioZone Norge AS
Grev Wedels gate 1
3111 Tønsberg
Tlf. 333 10001

post@biozone.no
Mer informasjon »

Medlem av

ClusterIUVA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram