Bevist: Luftfilter fjerner virus

Luftrensere er alt som skal til. Filtrene fjernet nesten hvert eneste spor av virus i luften inne på covid-avdelingen, viser ny forskning.

Det er britiske forskere som har vist hvordan en luftrenser kan gjøre luften smittefri – selv inne på den avdelingen der de covid-smittede pasientene behandles.

Les hele artikkelen i fagbladet NemiTek.