Hvordan luftrensing kan beskytte gjester, kunder og arbeidstakere mot COVID-19

COVID-19-pandemien endret nesten over natten arbeidspraksisen for millioner av mennesker over hele verden. For mange mennesker med kontorjobber har hjemmearbeid blitt rutinemessig, mens de som har fortsatt på arbeidsplassen har måttet følge nye arbeidsmetoder og prosedyrer som tar sikte på å forhindre smitteoverføring.

Alle som kommer tilbake til kontorer, skoler, universiteter og offentlige områder som hoteller, restauranter og butikker vil være nervøse for å bli smittet når de kommer i nærmere kontakt med andre mennesker i offentlige områder. Å holde angitte avstander fra hverandre (minst en meter) er imidlertid ikke nok til å forhindre forurensede luftveispartikler som overføres fra smittede til andre. Det er nå overveldende bevis på at infeksjon av luftbårne partikler er viktigere enn man trodde i begynnelsen av pandemien. Forskning på aerosoler har vist at luftveispartikler kan bevege seg lenger og forbli i luften mye lenger enn tidligere antatt.

Dette betyr at lufthygiene er en avgjørende faktor for å beskytte mennesker innendørs, og bør inkluderes i tiltakspakken virksomheter tar for å forhindre overføring av COVID-19 – luft-, overflate- og håndhygiene. Dette inkluderer å sikre at det er tilstrekkelig ventilasjon med renset og desinfisert luft eller bruk av luftrensere. Det amerikanske smittevernbyrået CDC har vært raskt ute å revidert sine anbefalinger på ventilasjon i bygninger. Det er også viktig for de ansattes velvære å se at deres luftkvalitet forbedres. I en internasjonal undersøkelse av kontorarbeidere bestilt av Rentokil i mars 2020, svarte over to tredjedeler av respondentene at de ville føle seg ivaretatt av arbeidsgiveren hvis luftkvaliteten ble overvåket eller regulert.

Hvordan luftbårne partikler kan spre sykdom

Luftveisinfeksjoner som COVID-19 og tuberkulose overføres hovedsakelig av virusholdige luftveispartikler. Disse har ofte blitt klassifisert av forskere i dråper (> 5–15 μm) og aerosoler (<5 μm) – klassifiseringer som brukes til å skille partikler som raskt faller til bakken og de lettere som kan flyte i luften lenge perioder.

De fleste dråper faller ut av luften på få sekunder innen 1-2 m fra den smittede personen. De sprøytes som små pellets på overflater og mennesker. Retningslinjer fra WHO og FHI har lenge vært å holde disse avstandene på steder der mennesker samhandler, og at det er nødvendig med sosial distansering, overflate- og håndhygiene for å forhindre krysskontaminering fra disse større dråpene. På FHI sine hjemmesider har det tidligere vært beskrevet: «For COVID-19 er luftsmitte vurdert å være mindre viktig». Anbefalingene for sosial distansering er imidlertid basert på en 1930-tallsmodell for dråpesmitte og avstanden dråpene reiser. Forskere som studerer og modellerer luftstrømninger har vist at primær smittemåte av COVID-19 skyldes luftbåren overføring via aerosoler. Partikler i et kontinuum av størrelser pustes ut fra smittede under puste, snakke, hoste, nysing, sang og roping. Nå har heldigvis WHO og deretter også FHI oppdatert informasjonen på hvordan viruset sprer seg.

De tradisjonelle størrelsesklassifiseringene er nå kjent for å være feilaktige. Partikler opptil 100 μm kan forbli suspendert i luften i flere timer og inhaleres, noe som gjør denne størrelsen til et bedre skille mellom dråper og aerosoler. De mindre partiklene (<10μm) kan inhaleres dypt inn i lungene. Både dråpene (> 100 mikrometer) og aerosolpartiklene består av slim og spytt som luftbåres av luften som passerer over infiserte vev gjennom luftveiene, fra de indre lungene til nese og munn. Viruspartikler bæres i disse dråpene og aerosolpartiklene. En studie av stabiliteten til SARS-CoV-2-viruspartikler i aerosoler viste at de forblir levedyktige i flere timer. Dette gjør det viktig at bedrifter vurderer denne type smitteoverføring når de implementerer sikkerhetstiltak på arbeidsplassen i henhold til arbeidsmiljøloven. Men hvordan kan bedrifter tilby sine ansatte beskyttelse mot lettere aerosoler som flyter i luften og kan bygge seg opp i et rom med dårlig ventilasjon?

Hvordan turbulente luftstrømninger kan overføre virus over lange avstander

Retningslinjene for sosial distansering anser heller ikke fysikken til aerosoler som pustes ut som turbulente luftstrømninger og har en kompleks oppførsel. En luftstrømninger bærer med seg klynger av dråper og aerosolpartikler med et kontinuum av størrelser. De varme og fuktige forholdene i skyen, sammen med turbulensen, gjør at dråpene i alle størrelser forblir luftbårne lenger og reiser flere meter lenger (7–8 m) enn retningslinjene for sosial distansering.

En andel faller ut mens luften beveger seg, mens andre krymper når de fordamper og kan flyte i luften i flere timer etter luftstrømmen i rommet. Jo raskere og mer turbulent luft – for eksempel fra hoste eller nys – desto lenger beveger alle partiklene seg. I mange arbeidsmiljøer er det ingen måte å ta inn frisk luft (f.eks å åpne et vindu), så den mest praktiske måten for bedrifter å fjerne aerosoler fra luften er med luftrensing.

Innendørs overføring av COVID-19

Bortsett fra det vitenskapelige grunnlaget for viral overføring, er det eksempler fra virkeligheten som viser den kritiske delen luftstrømningen og aerosoler spiller i lufthygiene. En studie av infeksjoner i Kina viste at flere mennesker ble smittet av luftoverføring mens de var i en restaurant. I Norge har VG laget en god «folkelig» artikkel om luftsmitte.

Saken fra Kina viser at en smittet person som satt ved et bord i et rom, smittet fem andre mennesker på to tilstøtende bord. De tre bordene var i den ene enden av rommet i luftstrømmen fra en klimaanlegg på veggen. Ingen av kundene ved bord i den andre delen av rommet i forskjellige luftstrømmer, og heller ikke restaurantpersonale, ble smittet. En oppfølgingsstudie som målte spredning av aerosoler i samme del av restauranten og gjorde datasimuleringer av spredning av aerosoler, konkluderte med at infeksjonen var «i samsvar med et spredningsmønster av virusbelastede aerosoler».

Det har vært mange massespredende begivenheter i korøvelser, omsorgsboliger, begravelser, gymtimer, familiesammenkomster, restauranter, buss, fly og til og med et karantenehotell, der infeksjon bare kan forklares med luftoverføring, også i Norge. Dette betyr at lufthygiene i rom der folk er sammen i lange perioder er en viktig komponent i luftsikkerhetstiltak i innendørs rom som kontorer, butikker, restauranter, klasserom og offentlig transport. Det har lenge vært feil fokus på overflatesmitte. Ansatte, gjester og kunder har økt sine krav i forhold til smitteverntiltak og vil ha forsikringer om at det er trygt å komme tilbake til et lukket miljø i lengre perioder. Arbeidsgivere bør derfor sørge for at inneluftkvaliteten er hygienisk og av høy standard for å forhindre overføring av luftbårne infeksjoner via aerosoler og luftveisdråper for å opprettholde folks helse og velvære.

Strategier for å forbedre luftkvaliteten

WELL Building Standard fra det internasjonale WELL Building Institute gir flere strategier for fasilitetsledere for å forbedre helse og velvære i bygninger ved å planlegge forebygging, beredskap, motstandsdyktighet og utvinning. De viktigste faktorene for forebygging av infeksjoner er gode rengjøringsprotokoller, støtte og fremme håndhygiene og forbedre luftkvaliteten ved å sørge for tilstrekkelig ventilasjon og luftrensing.

Strategien for luftkvalitet inkluderer følgende tiltak:

  • Ventilasjon: Frisk utendørs luft for å fortynne menneskelige og produktgenererte luftforurensninger. Sørg for behovskontrollventilasjon, fortrengningsventilasjon og avansert luftfordeling
  • Luftfiltrering: Implementer et passende luftrensersystem og vedlikehold
  • Åpne vinduer: Installere vinduer som kan åpnes og oppmuntre personalet til å åpne dem når luftkvaliteten utendørs er akseptabel
  • Kontroll av mikrober og mugg: Behandle luften med UVC-lys for å drepe mikroorganismer
  • Fuktighetshåndtering: Begrens fuktighetsakkumulering og vekst av mugg ved å forhindre vanninfiltrasjon og kondens ved å bruke egnede designstrategier
  • Fuktighetskontroll: Oppretthold fuktighet på nivåer som begrenser veksten av patogener og som bidrar til helse og velvære

Strategiene nevnt ovenfor for å forbedre luftkvaliteten er i stor grad påvirket av bygningsdesign og vedlikehold. Mange moderne bygninger har ikke vinduer som kan åpnes, eller de holdes lukket for å opprettholde temperatur og fuktighet. Ventilasjonsanlegg er ikke effektive til å filtrere forurensning generert i innemiljøet. Derfor kan et ventilasjonsanlegg med rensing av luften eller ventilasjonsanlegg kombinert med luftrensere plassert i rommet være den mest praktiske løsningen for bedrifter for å sikre lufthygiene.

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) anbefaler luftrensesystemer som oppnår MERV 13 eller bedre. Og CDC anbefaler luftrensing med UVC-lys eller HEPA-filtrene og i bærbare luftrensere for å fjerne smittsomme partikler. Kapasiteten til luftrensersystemet må også være tilstrekkelig for romstørrelsen, som er å kunne oppnå 5 eller flere totale luftforandringer per time.

Hvorfor lufthygiene betyr noe

Når spredningen av COVID-19 begynner med infiserte luftveispartikler, vil filtrering av patogener fra luften bli sett på av arbeidsgivere og ansatte som et betryggende og nødvendig første skritt for å forhindre infeksjon, redusere dårlig helse og fravær samt holde dem trygge på jobben. Også etter at COVID-19 pandemien er under kontroll.

Innendørs luftkvalitet kan raskt forbedres ved å installere luftrensere i eksisterende ventilasjonsanlegg (InDuct) eller ved at det utplasseres luftrensere på arbeidsplassen. Disse kan plasseres i strategiske posisjoner (risikoanalyse) i et bredt spekter av innendørs rom på kontorer, skoler, hoteller, omsorgsboliger og helseinstitusjoner for å gi optimale resultater for renere ‘lokal’ luft. De er også en visuell og betryggende indikator for personalet at deres arbeidsgiver anser luftkvaliteten som viktig for deres beskyttelse, samtidig som de gir trygghet.

Luftrensere fra BioZone gir ikke bare bedrifter et fleksibelt alternativ for å filtrere over 99,9% av skadelige luftbårne partikler, inkludert aerosoler som er forurenset med bakterier og virus (Sars-cov-2) fra folks luftveier. BioZone sin rense- og desinfiseringsteknologi reduserer også vekst av mugg/gjærsopp, VOC og vond lukt.