Spørsmål og svar

Fungerer BioZone sin teknologi på Covid-19?

BioZone har en renseteknologi basert på UVC-lys og fotokatalys som produserer kald plasma. Effekten er testet og sertifisert av det franske nasjonale laboratoriet (French National Lab - CNRS - Frankrike) og det amerikanske laboratoriet BCS mot H5N1-viruset (fugleinfluensa) og SARS-Cov-1 (coronavirus 2002) og SARS-Cov-2 (coronavirus 2019) når det er i direkte kontakt med UVC-lyset fra enheten. BioZone Scientific International har også iverksatt testing opp mot SARS-Cov-2 i forhold til effekten av fotoplasma på overflater, men resultatene er ikke antatt ferdig før første kvartal 2021. Nyere forskning (sept. 2020) utført av Fujita Health University har bevist at ozongass (som er et element i fotoplasma) i konsentrasjoner på 0,05 til 0,1 deler pr million (ppm), nivåer som er ansett ufarlig for mennesker, kan drepe Covid-19 viruset. Overføringer av Covid-19 kan reduseres ved kontinuerlig behandling med lave konsentrasjoner med ozon, selv i miljøer der mennesker er tilstede ved å bruke denne type system. Forskningsresultatene samstemmer med studie utført av Georgia Institute of Technology som viser at ozon kan inaktivere (drepe) virus på gjenstander som f.eks beskyttelsesbriller, åndedrettsvern og ansiktsskjold. M.G Finn, leder av Georgia Tech`s School and Biochemistry har i forbindelse med resultatene av studien uttalt at ozon er en av de vennligste og reneste måtene å deaktivere virus. Det etterlater ikke rester; det er enkelt å generere fra atmosfærisk luft, og det er enkelt å bruke fra et utstyrsperspektiv.

Biozone Press Release
BioZone Test på Covid-19

Er dette et ozonapparat?

Nei, men igjennom fotokatalyse dannes noe ozon, men ikke i større mengde en hva som finnes ute på en solskinnsdag.
Se tester utført på Basic apparatene her.

Hvor lenge varer UV-lysrøret?

UV-lysrøret varer ca. 9000 timer (ca. 1 driftsår).

Er ikke ozon giftig?

I større mengder er ozon giftig, men ikke i de mengdene BioZone apparatene produserer. Ozon reduserer vondt lukt og er desinfiserende.

Hvor skal en BioZone apparatene plasseres?

De skal plasseres så høyt som mulig, for best mulig effekt. Den beste plassen er oppe ved taket rett hvor ventilasjonen blåser luft inn i rommet (overtrykk) da spres teknologien fortere. Plasseres den feil vil du ikke oppnå samme resultater. Ikke plasser maskinen rett med utsug (undertrykk) da teknologien vil forsvinne inn i ventilasjon systemet.

Hva er Ozon?

Ozon (O3) er en allotrop form av oksygen, et ustabilt molekyl som er satt sammen av 3 oksygenatomer. Ozon virker kraftig oksiderende. Ved romtemperatur og normalt lufttrykk er ozon en ustabil, blå gass. På grunn av sin oksiderende virkning er gassen i større mengder giftig for mennesker, og har evne til å bryte ned mange stoffer. Gassen blir brukt blant annet til sterilisering av drikkevann og som desinfeksjonsmiddel. Nær bakken dannes ozon av en reaksjon mellom nitrogendioksid (NO2) , oksygen, flyktige hydrokarboner og sollys. Dette medfører at konsentrasjonen av ozon vanligvis er høyest på dagtid i sommerhalvåret.

Hvordan renser negative ioner luften?

Selv gode filtre klarer ikke å fjerne ørsmå partikler med et tverrsnitt ned mot 0,01 mikrometer (1 mikrometer = 1/1 000 millimeter eller 10-6 meter) eller 10 nanometer, slik en ionisator gjør. De beste hepafiltrene klarer bare å fange opp partikler i en størrelse ned til 0,1 mikrometer eller 10 ganger større. Det betyr at vi ved hjelp av en ionisator kan unngå at lufta inneholder nær sagt alle partikler og sykdomsframkallende mikroorganismer, fordi de faller til bakken når negative ioner fester seg på dem. Dette gjør at gulv og vegger blir litt skitnere enn ellers, men i motsetning til lungene våre, kan de vaskes.

Stemmer at teknologien er utviklet av NASA?

Grunnlaget for denne unike teknologien ble utviklet ved University of Wisconsin og finansiert av NASA og Center for Indoor Air Research (CIAR). NASAs interesse stammet fra en utfordring med planteveksteksperimenter. Planter avgir etylengass, som bygger seg opp i det lukkede miljøet til romstasjonen. Akkurat som mennesker som avgir karbondioksid, som er skadelig for menneskeliv på forhøyede nivåer, er også etylengass skadelig for planter på forhøyede nivåer. Teknologien er en UV / Titanium fotokatalytisk reaktor som hjalp planter med å vokse til modenhet på romstasjoner utviklet av NASA. Men, det har vært en enorm utvikling innen teknologien av UVC-lys og fotokatalytisk oksidasjon. Og BioZone har vært med å utvikle teknologien og har patenterte løsninger på apparater som brukes i store deler av verden, patentnummer; 10337749, 20190056123 og 9363863.

Kan man forklare teknologien enkelt?

Nei, men kan prøve å forklare det på «norsk». Ved å bruke luftens egne oksygen og hydrogenmolekyler, omdannes disse i en fotokatalytisk prosess til vennlige naturlige oksidanter, som vi trenger for at vår inneluft skal inneholde de samme viktige ingredienser som naturlig uteluft.

Dette fotokatalytiske systemet drevet av ultrafiolett lys (UVC) med tre forskjellige bølgelengder (bredspektret) utnytter oksygenet, den naturlige fuktigheten i luften forbedres, for deretter å skape en rekke “vennlige oksidasjonsmidler”. Dette er oksidasjonsmidler som er basert på oksygen og hydrogen som omdannes til ufarlig karbondioksid og vann etter at de oksiderer. Ingen kjemikalier er involvert, og derfor gjenstår ingen kjemiske rester.

I tillegg lager systemet et ikke-termisk plasma som er like kraftig som oksidasjonsmidlene som er opprettet av systemet. Disse klaseionene, som består av negativt ladet oksygen og positivt ladet hydrogen, beveger seg gjennom det ventilerte rommet, og skaper ytterligere avanserte oksidasjonsprodukter (f.eks ioner og ozon) i miljøet og inaktiveres ved direkte kontakt. Fotokatalytisk teknologi har vist evnen til trygt å desinfisere hvert virus, bakterier, mugg og sopp som det har blitt påført. Uavhengige studier uført av Kansas State University og University of Cincinnatti har også vist at denne avanserte oksidasjonsprosessen er effektiv mot H5N8
avianvirus, metycillinresistent Staphylococcus Aureus (MRSA), Streptococcus, E-Coli, Listeria, Candida, Pseudomonas, Bacillus Subtilis og Stachybotrys Chartarum (svart mugg). Disse universitetstestene har vist at teknologien kan desinfisere minst 96,4% og så mye som 99,99% av overflateforurensende og luftbårne virus og bakterier i løpet av de første 24 timene etter installasjonen.

En av de viktigste oksidasjonsmidler som blir laget av fotokatalytisk oksidasjon er Hydrogenperoksid (H2O2), effektivt mot mikrober både i luften og på overflater. BioZone sin
fotokatalytiske oksidasjons- og ioniseringsteknologi skaper 0,02 deler per million (ppm) hydrogenperoksidgass fra oksygen og fuktighet som allerede er i luften.
Hydrogenperoksidgassen tilføres deretter til det beskyttede området der den diffunderer overalt hvor luft går, og desinfiserer mikrober på steder som andre teknologier ikke en gang kan nå. Hydrogenperoksidmolekylene har både lokaliserte positive og negative ladninger; de trekkes bokstavelig talt til virus og bakterier ved elektrostatisk tiltrekning. Grampositive og gramnegative mikrober har ikke mye sjanse mot effekten av BioZone fotokatalytiske systemer. Hydrogenperoksidgassen er luktfri og trygg å bruke i okkuperte områder. I følge OSHA er 1 del per million hydrogenperoksid gass trygg gjennom hele arbeidsdagen. BioZone fotokatalytiske ioniseringsteknologi bruker en femtendedel av den mengden. Det har også vist at det kan redusere ozonkonsentrasjoner i innkommende luft. Hydrogenperoksidgass reagerer med ozon for å produsere oksygen og vanndamp.

Dreper BioZone alle de gode bakteriene som vi har på kroppen?

Nei, den tar ikke de bakteriene som vi trenger. BioZone «dreper» egentlig ikke virus, bakterier og sopp sporer, men de blir ødelagt eller inaktive. Altså, de lever jo ikke, men blir et språklig og filosofisk spørsmål. Virus har ingen vilje. De er avansert kjemi og avhengig av cellene til andre organismer for å formere seg – eller egentlig kopiere seg. BioZone deaktiverer bare visse typer virus, bakterier og sporer. På virus så bryter teknologien lipidmembranen og går inn i cellene og gjør dem inaktive.

Må bilen stå på tomgang for å fjerne lukt som er inne i ventilasjonen/filtret?

Ja, bilen må stå på tomgang for å fjerne lukten optimalt slik at fotoplasma`en går igjennom ventilasjonssystemet, filter, etc.

Har apparatene en sikring som forhindrer overoppheting?

Ja, i apparatene er det automatsikringer som forhindrer overoppheting. Dette er blant annet et krav offshore.

Hvorfor reduserer BioZone matsvinn?

Det er flere årsaker til dette. BioZone reduserer vekst av bakterier og mugg/gjær sopp, som forårsaker forråtnelsesprosessen. Men i tillegg reduserer BioZone etylengassen som noen frukter skiller ut når de modnes. Gassen kan være skadelig for andre produkter siden dette fremmer modning og forråtnelse på andre frukter.

Fjerner BioZone sin teknologi radon gasser?

Nei, radon er en radioaktiv edelgass og BioZone sin teknologi kan ikke bryte ned radon, den må førest ut av bygningen.

Hvorfor forlenger BioZone sin teknologi blomsters holdbarhet?

Årsaken er at teknologien til BioZone reduserer etylen i luften. Frukt utsondrer etylen som framskynder modnings- eller aldringsprosessen – også hos blomster. Det er derfor du ikke bør plassere blomster i nærheten av fukt. Hva som er i «nærheten av» er en noe udefinerbart da det er avhengig av luftsirkulasjonen i rommet. Det er snittblomster som er mest utsatt for etylen og for de blomstene som er ekstra følsomme, vil holdbarheten forringes. Roser kan visne på halve levetiden som de står i nærheten av frukt, men det er også sorts-avhengig. Nellik, orkideer og riddersporer er ekstra følsomme for etylen, men s dronninga snittildtoppen ikke påvirkes av etylengassen i det hele tatt.

Hva er luftgjennomstrømningen på de forskjellige BioZone Basic enhetene?

CFM står for Cubic Feet per Minute (kubikkfot pr minutt) av luft som passerer gjennom enheten. BioZone har følgende luftgjennomstrøninger på de forskjellige Basic enhetene:

45/9026 CFM0,8m3/(min)
180/270/36050 CFM1.5m3/(min)

BioZone sin teknologi danner hydroksylradikaler, hva er det?

Hydroksyl eller hydroksylradikal som er i fotoplasmaen som BioZone produserer er reaktive og reagerer med andre molekyler og partikler i luften. Hydroksylene binder seg til andre molekyler og "river dem fra hverandre". Hydroksyler vil kunne nøytralisere kjemiske forbindelser (VOC), bakterier, virus, mugg og komponenter som forårsaker lukt.

Hydroksylradikalen blir ofte referert til som "vaskemiddel" i troposfæren fordi den reagerer med mange forurensende stoffer og spalter dem, og fungerer ofte som det første trinnet for å fjerne dem. Det har også en viktig rolle i å eliminere noen klimagasser som metan og ozon, samt inaktivere patogene virus og bakterier og nøytralisere allergifremkallende pollen og muggsporer.
Hydroksylradikalet kan skade nesten alle typer makromolekyler: karbohydrater, nukleinsyrer
(mutasjoner), lipider (lipidperoksidering) og aminosyrer (f.eks. konvertering av fenylalanin til m - tyrosin og o - tyrosin). Hydroksylradikalen har en veldig kort in vivo halveringstid på omtrent 10 −9 sekunder og høy reaktivitet. Dette gjør det til en veldig farlig forbindelse for organismen. Imidlertid har mennesker, dyr og planter utviklet seg til å eksistere sammen med hydroksylradikaler, og hydroksylradikaler kan ikke komme inn i blodstrømmen eller vevet i kroppen. 

Hydroksylradikaler angriper viktige cellekomponenter og er derfor dødelige for patogene virus og bakterier (både gramve og + ve) - både i luften og på overflater. Patogene virus lider av oksidasjon av overflatestrukturen. Hydroksylradikaler forstyrrer lipidhylsteret og / eller kapsiden rundt viruset og forårsaker lysering. De trenger også inn i virusets indre og forstyrrer genomet. Disse handlingene inaktiverer viruset. Hydroksylradikaler passerer også gjennom bakteriens ytre celleveggstrukturer og oksyderer membranen som er ansvarlig for elektrontransport, noe som gjør organismen ikke levedyktig.
Den atmosfæriske kjemien som fører til dannelse av hydroksylradikaler er generelt fraværende innendørs. Imidlertid har nyere teknologi gjort det mulig å reprodusere utendørseffektene av hydroksylradikaler innendørs, noe som muliggjør kontinuerlig deaktivering av virus og bakterier, fjerning av giftige gasser (som ammoniakk , karbonmonoksid og formaldehyd) og lukt, samt nøytralisering av allergener gjennom et indre rom.

Med BioZones metode er det bare behov for en meget lite mengde ozon for å produsere store mengder hydroksylradikaler ved bruk av det naturlige fuktigheten. Hydroksylradikaler, som naturlig finnes i atmosfæren, er 33% mer effektive enn ozon ved fjerning av forurensende stoffer, og 2,5 ganger mer desinfiserende på bakterier, virus og sopp enn klor. Hydroksylradikaler sammen med en liten mengde ozon og negative joner er den mest effektive måten å fjerne stoppe vekst/spredning av bakterier, virus og sopp.

Desinfiserer BioZone også virus og bakterier på overflater?

Ja, BioZone eliminerer også virus og bakterier på overflater, men bare der luften kommer til og det tar lengre tid enn å eliminerer virus og bakterier i luften. Teknologien eliminerer også viruset SARS-CoV-2 på overflater, se testen her.

Hvor effektiv er BioZone mot vond lukt?

BioZone sin teknologi har vært benyttet i mange år for å redusere vond lukt. For eksempel i søppelrom, matavfallsrom eller dersom det er oppstått liklukt fra kadaver. BioZone benyttes av saneringsselskap, skadedyrselskaper og forsikringsselskaper for symptombehandling i luktsaker.

Dreper BioZone SARS-CoV-2?

Det som skjer er at viruset inaktiveres - så det dør ikke, men hindrer viruset å formere seg videre. Tester utført på SARS-CoV-2 viser at BioZone sin cocktail av UVC-lys, fotoplasma og ionisering inaktiverer viruset både i luften og på overflater hvor luften kommer til. Se tester her og her.

BioZone

BioZone Scientific utvikler og produserer kommersielle og industrielle systemer basert på ultrafiolett lys, og systemer for sanitær, forebyggende vedlikehold og luktkontroll løsninger. Med hovedkontor i Orlando, Florida, betjener vi kunder globalt, med kontorer i 5 land på 3 kontinenter.

Kontakt oss

BioZone Norge AS
Grev Wedels gate 1
3111 Tønsberg
Tlf. 333 10001

post@biozone.no
Mer informasjon »

Medlem av

ClusterIUVA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram