Spørsmål og svar

Er dette et ozonapparat?

Nei, men igjennom fotokatalyse dannes noe ozon, men ikke i større mengde en hva som finnes ute på en solskinnsdag.
Se tester utført på Basic apparatene her.

Hvor lenge varer UV-lysrøret?

UV-lysrøret varer ca. 9000 timer (ca. 1 driftsår).

Er ikke ozon giftig?

I større mengder er ozon giftig, men ikke i de mengdene BioZone apparatene produserer. Ozon reduserer vondt lukt og er desinfiserende.

Hvor skal en BioZone apparatene plasseres?

De skal plasseres så høyt som mulig, for best mulig effekt. Den beste plassen er oppe ved taket rett hvor ventilasjonen blåser luft inn i rommet (overtrykk) da spres teknologien fortere. Plasseres den feil vil du ikke oppnå samme resultater. Ikke plasser maskinen rett med utsug (undertrykk) da teknologien vil forsvinne inn i ventilasjon systemet.

Hva er Ozon?

Ozon (O3) er en allotrop form av oksygen, et ustabilt molekyl som er satt sammen av 3 oksygenatomer. Ozon virker kraftig oksiderende. Ved romtemperatur og normalt lufttrykk er ozon en ustabil, blå gass. På grunn av sin oksiderende virkning er gassen i større mengder giftig for mennesker, og har evne til å bryte ned mange stoffer. Gassen blir brukt blant annet til sterilisering av drikkevann og som desinfeksjonsmiddel. Nær bakken dannes ozon av en reaksjon mellom nitrogendioksid (NO2) , oksygen, flyktige hydrokarboner og sollys. Dette medfører at konsentrasjonen av ozon vanligvis er høyest på dagtid i sommerhalvåret.

Hvordan renser negative ioner luften?

Selv gode filtre klarer ikke å fjerne ørsmå partikler med et tverrsnitt ned mot 0,01 mikrometer (1 mikrometer = 1/1 000 millimeter eller 10-6 meter) eller 10 nanometer, slik en ionisator gjør. De beste hepafiltrene klarer bare å fange opp partikler i en størrelse ned til 0,1 mikrometer eller 10 ganger større. Det betyr at vi ved hjelp av en ionisator kan unngå at lufta inneholder nær sagt alle partikler og sykdomsframkallende mikroorganismer, fordi de faller til bakken når negative ioner fester seg på dem. Dette gjør at gulv og vegger blir litt skitnere enn ellers, men i motsetning til lungene våre, kan de vaskes.

BioZone

BioZone Scientific utvikler og produserer kommersielle og industrielle systemer basert på ultrafiolett lys, og systemer for sanitær, forebyggende vedlikehold og luktkontroll løsninger. Med hovedkontor i Orlando, Florida, betjener vi kunder globalt, med kontorer i 5 land på 3 kontinenter.

Kontakt oss

BioZone Norge AS
Træleborgodden 6
3112 Tønsberg
Tlf. 333 10001
post@biozone.no
Mer informasjon »