Bente Magnussen

Daglig leder, Subway Larvik

Når det gjelder å være på jobb så er luften lettere og renere, støv fra spesielt speedovn og heve-/steke skapet er helt borte. Vi ser også at filtrene vi har i unit og back unit ikke må renses så ofte som tidligere. Når det gjelder oss ansatte kjenner vi at lukta på hår og klær ikke henger i når vi er ferdig på jobb.