inneklima på arbeidsplassen

Inneklimaveileder

Vi har en rekke lover og forskrifter som setter krav til at arbeidsplassen, skoler eller barnehager er utformet slik at mennesker som oppholder seg innendørsmiljøer er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger. Våre inneklimaveiledere har utdannelse fra Teknologisk Institutt, Norges Eiendomsakademi, samt har lang erfaring innen fagområdet. BioZone Norge er medlem av Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn.

 

Tjenester
Hva er gjeldene lover og forskrifter? Hva er krav, normer eller anbefalinger? Våre inneklimaveiledere har lang erfaring med gjeldene lover og forskrifter.
Mye kan løses med råd og veiledning. Ved å bruke byggeteknisk forståelse og erfaring kan mange tilfeller av dårlig inneklima bli vesentlig
I noen tilfeller er det behov for dokumentasjon. Ofte har "klager" bevisbyrden og fagkyndige må inn å vurdere saken.