inneklima på arbeidsplassen

Inneklimaveileder

Vi har en rekke lover og forskrifter som setter krav til at arbeidsplassen, skoler eller barnehager er utformet slik at mennesker som oppholder seg innendørsmiljøer er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger. Våre inneklimaveiledere har utdannelse fra Teknologisk Institutt, Norges Eiendomsakademi, samt har lang erfaring innen fagområdet. BioZone Norge er medlem av Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn.

 

Tjenester