luftrensing med filter

Luftrensing

Vi puster fra det øyeblikket vi blir født, til vi dør. Luft er et livsviktig og konstant behov. Mennesker tilbringer ca. 90% av tiden sin i innendørsmiljøer og inneluften er 2-5 ganger mer forurenset enn luften vi puster inn ute. Dårlig luftkvalitet får konsekvenser for oss alle, både i forhold til helse, men også økonomisk. Det er i tillegg dokumentert...

plantevegg inne

Planter i innendørsmiljøer

Vår urbane, høyteknologiske livsstil skaper fysisk og psykisk stress. Byggene vi oppholder oss i påvirker velvære og produktivitet, og de minner dessverre lite om de naturlige omgivelsene vi trives best i. Over 20 års forskning er entydig på at vi er sunnere og lykkeligere når vi er omgitt av natur, så hvorfor ikke ta den følelsen med oss i innendørsmiljøer?...

isbiter

Rens- og desinfiserig av isbitmaskiner

Hyppig krav til desinfisering og rengjøring av isbitbmaskiner tar mye tid. Vekst av mikroorganismer, herunder bakterier i isbitmaskiner er en velkjent problem. Rens isbitmaskinen med vårt rensesystem! Vi leverer IceZone CIP-rense systemer (Air and surface clean in place) fra BSG som kan monteres på de fleste eldre isbitmaskiner, samt Scotsman Xsafe isbitmaskiner som har integrert rensesystem fra BSG. Med UVC-lys...