luftrensing med filter

Luftrensing

Vi puster fra det øyeblikket vi blir født, til vi dør. Luft er et livsviktig og konstant behov. Mennesker tilbringer ca. 90% av tiden sin i innendørsmiljøer og inneluften er 2-5 ganger mer forurenset enn luften vi puster inn ute. Dårlig luftkvalitet får konsekvenser for oss alle, både i forhold til helse, men også økonomisk. Det er i tillegg dokumentert...

Luftkvalitetsmåling

Lurer du på hvordan luftkvaliteten er på arbeidsplassen? Og har du egentlig tenkt på hva luften vi puster inn inneholder? Innendørs luftkvalitetsmålere hjelper deg til å se hva som er i luften du puster, for et sunnere og mer komfortabelt inneklima. I samarbeid med Airthings har BioZone Norge utviklet speedometer kundeskjermer som ovenfor kunder og ansatte dokumenterer luftkvaliteten i lokalene....

plantevegg inne

Planter i innendørsmiljøer

Vår urbane, høyteknologiske livsstil skaper fysisk og psykisk stress. Byggene vi oppholder oss i påvirker velvære og produktivitet, og de minner dessverre lite om de naturlige omgivelsene vi trives best i. Over 20 års forskning er entydig på at vi er sunnere og lykkeligere når vi er omgitt av natur, så hvorfor ikke ta den følelsen med oss i innendørsmiljøer?...

isbiter

Rens- og desinfiserig av isbitmaskiner

Hyppig krav til desinfisering og rengjøring av isbitbmaskiner tar mye tid. Vekst av mikroorganismer, herunder bakterier i isbitmaskiner er en velkjent problem. Rens isbitmaskinen med vårt rensesystem! Vi leverer IceZone CIP-rense systemer (Air and surface clean in place) fra BSG som kan monteres på de fleste eldre isbitmaskiner, samt Scotsman Xsafe isbitmaskiner som har integrert rensesystem fra BSG. Med UVC-lys...

inneklimaveilder måler inneklima

Inneklimaveileder

Norge har en rekke lover og forskrifter som setter krav til at arbeidsplassen, skoler eller barnehager er utformet slik at mennesker som oppholder seg innendørsmiljøer er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger. Våre inneklimaveiledere har utdannelse fra Teknologisk Institutt, Norges Eiendomsakademi, samt har lang erfaring innen fagområdet. BioZone er medlem av Norsk...