Dokumentasjon

Luftrensere
Her vil du finne dokumentasjon på luftrenserteknologi BioZone Norge benytter.
Luftkvalitetsmålere
Her vil du finne dokumentasjon på luftkvalitetsmålere BioZone Norge benytter.
Rens- og desinfiserig av isbitmaskiner
Her vil du finnes dokumentasjon på IceZone (til ettermontering) og isbitmaskiner med UVC renseteknologi.