luftrensing med filter

Luftrensing

Vi puster fra det øyeblikket vi blir født, til vi dør. Luft er et livsviktig og konstant behov. Mennesker tilbringer ca. 90% av tiden sin i innendørsmiljøer og inneluften er 2-5 ganger mer forurenset enn luften vi puster inn ute. Dårlig luftkvalitet får konsekvenser for oss alle, både i forhold til helse, men også økonomisk. Det er i tillegg dokumentert at ved bruk av luftrensing fjerner man virus fra luften og anbefales av FHI som et ekstra smitteverntiltak på skoler og barnehager. BioZone tilbyr teknologier for luftrensing med UVC-lys, HEPA-filter, TVOC-filter, fotoplasma og ionisering – alene eller i kombinasjoner for et optimalt resultat. Under finner du mer informasjon om de forskjellige typer teknologier for luftrensing som benyttes.

Luftrensere med UVC-lys

BioZone er leverandør av rekke luftrensere fra BSG med UVC-lys renseteknologi. Kan også leveres i kombinasjon med andre rense- og desinfiseringstekniker som fotoplasma, ionisering og HEPA-filter.

luftrensing med filter

Luftrensere med HEPA-filter

BioZone er leverandør av en rekke profesjonelle luftrensere med HEPA-filter. Kan også leveres i kombinasjon med andre type filter som TVOC-filter, karbonfilter og UVC-lys.

Godt inneklima har stor betydning for helse og trivsel i befolkningen. Inneklimaforhold som kan påvirke arbeidsevne og skoleprestasjoner. Dårlig luftkvalitet kan føre til både ubehag og mistrivsel, samt at man vet at virus er luftbårent (aerosoler) – som igjen medfører til sykdom. En del vil kunne oppleve forverring av eksisterende sykdom og i noen tilfeller at sykdom utløses. Det er derfor viktig å forebygge og utbedre risikoforhold. Noen eksempler på slike risikoforhold kan være muggsopp, en del kilder til flyktige organiske forbindelser (TVOC), partikkelforurensning, radon, allergener og virus. Personer med luftveisallergi, hjerte-karsykdom og barn generelt er ofte følsomme grupper med hensyn til risikoforhold i innendørsmiljøer. Eksempelvis er det vist at spebarn får i seg dobbel så mye støv og er ti ganger så følsomme for skadelige effekter av støveksponering sammenlignet med voksne.

Helse
Miljøfaktorer er den underliggende årsaken til nesten hvert tiende dødsfall i Norge (EEA). Den utvendige luften er mye av grunnlaget for luften vi har i innendørsmiljøer. Luftrensing fjerner forurensninger i luften og bedrer helsen.
Økonomi
Dårlig luftkvaliteten fører til økt sykefravær og nedsatt produktivitet. Ren luft er en god investering for arbeidsgiver. Bedrer konsentrasjonen, øker produktiviteten og forebygger for luftrelaterte sykdommer.
Smittevern
Mange virus, herunder SARS-CoV-2 er anerkjent som et luftbårent og smitter primært igjennom luftsmitte. Luftrensere med HEPA-filter og/eller UVC-lys er dokumentert å redusere viruspartikler i luften og er et forebyggende tiltak.