LUFTSMITTE

Det er gjort flere studier og forskning på luftrensere sin effekt på virus i luften og hvordan disse kan bidra til å redusere luftsmitte. I et nyere forskningsprosjekt fjernet luftrensere nesten hvert eneste spor av virus i luften inne på en covid-avdeling på Addenbrooke’s-sykehuset i Cambridge. Avdelingen der de covid-smittede pasientene behandles. Forskerne selv ble overrasket over hvor effektive luftfiltrene var til å fjerne luftbårent SARS-CoV-2 på avdelingene. Luftrensere for å redusere patogener i luften anbefales av det amerikanske smittevernbyrået (CDC), det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og Folkehelseinstituttet (FHI), sistnevnte med anbefaling til skoler og barnehager.

Forskningsprosjektet ble ledet av Andrew Conway Morris, forsker på infeksjoner på universitetet i Cambridge i samarbeid med professor Stephen Baker på Cambridge-universitetets institutt for immunologi.  I forsøkene gikk forskerne, legene og ingeniørene sammen for å prøve ut filtrering da den forrige smittebølgen var på sitt høyeste. De plasserte ut luftrensere på to avdelinger. På den ene lå pasientene som trengte litt ekstra oksygen eller ikke noen pustehjelp i det hele tatt. Den andre er en intensivavdeling der pasientene trengte respirator eller kirurgi for å klare å puste. Gruppen installerte et antall luftrensere med Hepa-filter og UV-sterilisering. Maskinene ble plassert på fastsatte steder, der de gikk sammenhengende i sju dager. På den måten skulle de filtrere all luften i rommet mellom fem og sju ganger i timen. Så ble de skrudd av i sju dager og satt i gang igjen i nye sju dager.

På intensivavdelingen viste målingene litt virus i luften når luftrenserne var avskrudd. Når maskinene var i gang, var det én dag der forskerne fant spor av viruset. På den andre avdelingen var det virus i luften hver eneste dag før luftrenserne startet. Så fort de var i gang, fantes det ikke spor av viruset i luften i det hele tatt. Da forskerne skrudde av igjen, fant de virus i luften tre av de fem dagene de testet.

I tillegg sørget filtrene for kraftig reduksjon i mengden av andre aerosoler med bakterier, virus og sopp. Renere luft vil redusere faren for luftbåren smitteoverføring og er et av flere tiltak i kampen mot smitte.

luftsmitte apparat

Et annet viktig tiltak er måling av luftkvaliteten. For det som virker, det er bedre ventilasjon. Aerosolpartikler som sprer seg gjennom luften, er den dominerende måten smitten skjer på, spesielt ved superspredningshendelser. Men hvordan vet man om ventilasjonen er bra eller dårlig? Er et nyere bygg synonymt med god ventilasjon? Nei, ikke nødvendigvis. Fokus de siste årene har vært energibesparelse og det å varme opp eller kjøle luft krever energi, så mange steder er ventilasjonen underdimensjonert. Et annet viktig punkt er at vi henter den «friske» luften utenifra og inn i bygget – så hvordan er luftkvaliteten ute? Et kontorbygg er ikke plassert på høyfjellet omringet av flott norsk natur? Hvordan luftkvaliteten er i din by akkurat nå kan du finne her på Måledata For Luftkvalitet. 

Så da må man måle luftkvaliteten i innendørsmiljøer for å se hvordan luftutskiftningen er i bygget. Der kan høye verdier av Co2 og/eller VOC være en sterk indikasjon på dårlig ventilasjon. Les mer om sanntid luftkvalitetsmåling med kundeskjermer HER. 

Ønsker du mer informasjon om luftrensing eller luftkvalitetsmåling, ta kontakt med oss.