biozone produkter

Her kan du selv sjekke luften du puster

Hva lufta inneholder har stor påvirkning på helse og velvære, sier alpinlegende og styreleder hos Airthings, Aksel Lund Svindal. Og det er viktig i forhold til luftsmitte og virus. Ved Meny Borre kan kundene selv sjekke luftkvaliteten før de handler.

Ta deg et ordentlig magadrag med luft. Hva kjenner du? Som oftest ingenting annet enn at luften strømmer inn og ut av nese og munn.

Men vi vet at luft ikke bare er luft. Den kan også karakteriseres som ren, forurenset, tett og tung, full av støv, mye og lite CO2, blant flere ting. Luften påvirker effektivitet, konsentrasjon og trivsel. Kvaliteten på luften du puster bidrar til om oppgavene du skal gjennomføre føles lette eller krevende. Uten god sirkulasjon og avtrekk, kan mye CO2 og støv føre til hodepine og utfordringer med å fokusere.

Og i disse tider er det jo mange som er usikre på hva de puster inn med tanke på virus og luftsmitte, spesielt ute blant folk, om det er på handletur, på restaurant eller i et åpnet kontorlandskap.

– Sånn situasjonen er nå er det ekstra viktig å ha et godt inneklima. Vi vet at korona smitter i luften. Med god luftkvalitet og overvåkning er sjansen mindre for å bli smittet. Hos oss har vi satt inn luftrensere, målere og en storskjerm i butikken, som viser at vi har et godt inneklima. Det er en trygghet for kundene, forteller kjøpmann Fredrik Hallenstvedt ved Meny Borre. De renser luften med BioZone og måler med Airthings, og er en av to piloter i Vestfold som tester ut de nye kundeskjermene i butikk. Den andre er satt opp på Meny Indre Havn i Sandefjord. 

En «Good» nyhet i Norge
For ved inngangspartiet til Meny Horten henger en stor TV. Den viser et speedometer. Ordet «GOOD» lyser i grønt på skjermen. Det betyr at inneklimaet i dagligvarebutikken er godt ventilert og trygt å ferdes i.

Flere steder i lokalene er det installert luftrensere fra BioZone Norge, som renser luft og overflater for lukt, mugg, støv, bakterier og virus. Målinger av luftkvaliteten gjøres så av et apparat fra Airthings, som gjennom en programvare og gitte parametere, viser resultatet i sanntid på skjermen.

For at folk på en enkel måte skal forstå målingen, er skjermen satt opp som en speedometer med farger; grønt for bra, oransje for noe fare på ferde til rødt, som betyr dårlig luftkvalitet. Hallenstvedt får også varsel på SMS om luftkvaliteten faller under et visst nivå slik at det enkelt kan gjøres tiltak for å bedre luftkvaliteten til enhver tid.

– Vi ønsker å ha fokus på inneklima og har troen på at det har en effekt. Vi vet at luftbåren smitte er en trussel, så dette er et enkelt grep for å trygge både arbeidsplassene og de som skal handle. Og ikke er det store kostnaden heller, så dette er jeg ganske sikker på at vi kommer til å se mer av på kjøpesentre, restauranter, butikker og kontorlokaler, forteller Hallenstvedt.

Luft må kalitetssikres
Helsemyndighetene i Norge har vært tydelige på at korona hovedsakelig er luftbåren smitte, og at det er ventilasjon og avstand til andre som er avgjørende for spredning. Måling av luftkvalitet og luftrensing er elementer som forebygger luftsmitte.

Nyere forskning viser også at luftrensere fjerner virus og har effekt.

For med pandemiens herjinger de siste to årene, så har fokus på luftkvalitet løftet seg på internasjonalt nivå. I Belgia er det pålagt å måle luftkvaliteten på kafeer, restauranter, barer, utesteder og treningssentre, i tillegg til klasserom. Dette har vært en målrettet tilnærming for å unngå smittespredning av korona. I Tyskland har de bevilget fem milliarder kroner til forebyggende lufthygiene som luftkvalitetsmåling, luftrensere og ventilasjon.

– For hvordan skal folk vite om luften er dårlig? Vi drikker ikke vann som er skittent, men hva med luften vi puster? Det ser vi jo ikke. Derfor er det viktig å måle, som vi ser at flere land nå innfører som obligatorisk, sier Kenneth Ervik, daglig leder av BioZone Norge, med hovedkontor i Tønsberg.

Han er klar i sin tale; Å måle luftkvaliteten jevnlig er eneste veien å gå for å vite hva som er i luften du puster, for et sunnere og mer komfortabelt inneklima. Og det må dokumenteres. Vi tilbringer i gjennomsnitt over 90% av tiden i innendørsmiljøer. Da er det helt logisk å vite hva man puster inn.

I samarbeid med Airthings har BioZone Norge utviklet speedometer- kundeskjermer som overfor kunder og ansatte dokumenterer luftkvaliteten i lokalene.

– Mye CO2 i luften sier noe om ventilasjonen i rommet. Det gir tett og tung luft, har lite sirkulasjon, og dermed holder bedre på virus enn inneklima som er godt ventilert. I tillegg, så påvirker inneklimaet arbeidsmiljøet. Jeg mener at større bedrifter har god nytte av å følge opp luftkvaliteten på kontorer. Dette kan bidra til mindre sykefravær og større trivsel på en arbeidsplass, samt at dette dokumenteres som er en ekstra trygghet for de ansatte. Når luften måles jevnlig, er det lettere å gjøre tiltak før luften blir for dårlig, forklarer Ervik.

Samarbeid med Airthings
BioZone har i utviklingen av kundeskjermene hatt et tett samarbeid med det børsnoterte Airthings, som er ledende på luftmålingssystemer. I 2019 kåret TIMES Magazine Airthings til en av årets 100 beste oppfinnelser.

– Nå har vi, i samarbeid med Airthings, gjort produktet deres mer forståelig for folk flest. For hva sier PPM, PM og TVOC deg? For de fleste – ingenting. Derfor har vi utviklet en kundeskjerm, som legger til grunn fem parametere, riktig vektlegging av de forskjellige parameterne og et snitt av utplasserte sensorer, sier Ervik der han fornøyd beundrer skjermen inne på Meny, som lyser grønt.

Styreleder i Airthings, Aksel Lund Svindal, mest kjent som norsk alpinlegende, tenker at måling av luftkvalitet og tilgjengeliggjøring av dette kommer til å bli en norm i Norge i fremtiden.

–For en del år siden var det helt normalt å tillate røyking innendørs, selv steder med dårlig sirkulasjon. For meg ville det i dag vært helt utenkelig å gå inn i en bygning full av sigarettrøyk. På samme måte tror jeg vi i fremtiden kommer til å ta det for gitt at steder vi oppholder oss innendørs, har et forhold til måling av luftkvalitet. Og at denne informasjonen er tilgjengelig. Litt som at restauranter også må forholde seg til Mattilsynet. Jeg tenker at skjermer med farger er bra som en raskt oversikt. Også bør data tilgjengeliggjøres for dypere innsikt der dette er hensiktsmessig, sier han.

Han mener at inneklima kommer til å få mye mer fokus fremover.

–Hva lufta inneholder har stor påvirkning på helse, produktivitet, kognitive evner og velvære. Hvis du regner antall timer vi befinner oss inne i hjemmet eller på arbeidsplassen, så ser du at det i hovedsak er denne lufta vi puster her som utgjør volumet. Hvis vi vet noe om denne lufta, kan vi også optimalisere for at den er best mulig. Pandemien har blant annet lært oss hvor stor påvirkning inneklimaet kan ha på spredningen av virus. Dette er en ny dimensjon vi tidligere var mindre opptatt av, understreker han.

Luftkvalitetsmåling er fremtiden
Airthings har vokst seg store siden oppstarten i 2008, da de spesialiserte seg på radonmålinger. I dag jobber de internasjonalt med sine måle – og luftkvalitetssystemer. Og samarbeider med utvalgte partnere for videreutvikling.

– Dette er et spennende prosjekt der BioZone har funnet en fin måte å folkeliggjøre målingene våre. Med en slik skjerm blir forståelsen av luftkvaliteten mye mer tilgjengelig for folk der de ferdes. Disse skjermene har utelukkende fått positive tilbakemeldinger, også internasjonalt, sier Øyvind Fritzen, salgsleder for Airthings i Norge.

Han ser at fokus på inneklima ha fått et voldsomt boost under pandemien.

– Dette er noe vi har jobbet med i mange år, betydningen av inneklima og hva det innebærer for helse, prestasjon og smittefare. Nøkkelen her er data, som da kan følges opp. Vi tror dette kun er begynnelsen, og at flere land vil innføre obligatoriske luftmålinger, for eksempel på skoler for å skape gode læringsmiljøer, forteller Fritzen.

Og da har Norge mye å lære av en dagligvarebutikk i Horten, som er først ute med en smakebit av fremtiden.

Se videopresentasjon HER.