rense isbitmaskin

Rens- og desinfiserig av isbitmaskiner

Hyppig krav til desinfisering og rengjøring av isbitbmaskiner tar mye tid. Vekst av mikroorganismer, herunder bakterier i isbitmaskiner er en velkjent problem.

Rens isbitmaskinen med vårt rensesystem!
Vi leverer IceZone CIP-rense systemer (Air and surface clean in place) fra BSG som kan monteres på de fleste eldre isbitmaskiner, samt Scotsman Xsafe isbitmaskiner som har integrert rensesystem fra BSG. Med UVC-lys og fotoplasma elimineres mikrober på hver overflate isen berører i produksjonsområdet og oppbevaringsbeholderen.

IceZone rens- og desinfisering

IceZone® er et CIP-system (air and surface clean-in-place) for ismaskiner. Renseteknologien eliminerer mikrober på hver overflate som isen berører i isproduksjonsområdet, oppbevaringsbeholderen og drikkevaredispenseren.

Scotsman isbitmaskin med UVC

Scotsman isbitmaskiner benytter BioZone sin UVC renseteknologi og er integrert i alle Xsafe modellene. Renseteknologien eliminerer mikrober på hver overflate som isen berører i isproduksjonsområdet, oppbevaringsbeholderen og drikkevaredispenseren.

Vi gjør rengjøring av isbitmaskiner til en lek.

70% mindre bakterier
Forslagstekst. Tester viser at bakterieveksten reduseres med 70%
30% mindre vedlikehold
Forslagstekst: Ved at ismaskinen renses 24/7 så blir behovet for vedlikehold mindre.
20% lengre levetid
Forslagstekst: Ved at ismaskinen holder seg renere i alle områder i maskinen øker også levetiden.