⇐ Alle nyheter

BioZone Norge ny avtaleleverandør til Norges Urmakerforbund

Norges Urmakerforbund og BioZone Norge har inngått rammeavtale i forhold til produkter og løsninger innen desinfisering og antibakterielle overflater.  

Logo - NUF

Norges Urmakerforbund er en sammenslutning av fagutdannede urmakere. Forbundet ble stiftet 1903 i og har sekretariat i Oslo. Forbundet er primært en medlemsorganisasjon hvor hovedmålet er å serve medlemmene innenfor kategoriene:

  • Utdanning og etterutdanning
  •  Være høringsinstans for myndighetene ut til medlemmene
  •  Sikkerhet og sikringstiltak til urmakerforretninger
  • Forhandle fram gode avtaler og rammeavtaler
  • Fagbladet Gull & Ur i samarbeid med Norges Gullsmedforbund
  • Utarbeide nyttige faglige kurs for medlemmene

For mer informasjon om Norges Urmakerforbund: urmakerforbundet.no.


⇐ Alle nyheter

BioZone

BioZone Scientific utvikler og produserer kommersielle og industrielle systemer basert på ultrafiolett lys, og systemer for sanitær, forebyggende vedlikehold og luktkontroll løsninger. Med hovedkontor i Orlando, Florida, betjener vi kunder globalt, med kontorer i 5 land på 3 kontinenter.

Kontakt oss

BioZone Norge AS
Grev Wedels gate 1
3111 Tønsberg
Tlf. 333 10001

post@biozone.no
Mer informasjon »

Medlem av

ClusterIUVA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram