Reduserer luftrensere virus som SARS-CoV-2?

Je, vise til forskning