Hva betyr HEPA?

HEPA er en måte å sertifisere hvor godt en filter renser luften. Strengt tatt betyr det ikke noe hvordan luften renses, så lenge en viss andel av partiklene fjernes. Klarer du å fjerne partikler ved å boble luften gjennom vann, så kan man i prinsippet kalle vannet for et HEPA-filter så lenge luften renses tilstrekkelig. I dagligtale er et HEPA-filter et “mekanisk” filter med fiber på kryss og tvers, som fanger partikler i luften som passerer gjennom filteret.