Er det mye bakterier i isbiter?

Bakteriens opphav i isbitmaskiner kommer fra lite eller dårlig renhold av og tilhørende utstyr. Selve is skuffen ble sjelden rengjort. En må huske at vann som står stille lenge kan gi bakterier. Det samme gjelder for is.