Desinfiserer BioZone også virus og bakterier på overflater?

Ja, BioZone eliminerer også virus og bakterier på overflater, men bare der luften kommer til og det tar lengre tid enn å eliminerer virus og bakterier i luften. Teknologien eliminerer også viruset SARS-CoV-2 på overflater, se testen her.