Fjerner BioZone sin teknologi radon gasser?

Nei, radon er en radioaktiv edelgass og BioZone sin teknologi kan ikke bryte ned radon, den må førest ut av bygningen.