Fungerer BioZone sin renseteknologi på Covid-19?

BioZone har en renseteknologi basert på UVC-lys og fotokatalys som produserer kald plasma. Effekten er testet og sertifisert av det franske nasjonale laboratoriet (French National Lab – CNRS – Frankrike) og det amerikanske laboratoriet BCS mot H5N1-viruset (fugleinfluensa) og SARS-Cov-1 (coronavirus 2002) og SARS-Cov-2 (coronavirus 2019) når det er i direkte kontakt med UVC-lyset fra enheten. BioZone Scientific International har også iverksatt testing opp mot SARS-Cov-2 i forhold til effekten av fotoplasma på overflater, men resultatene er ikke antatt ferdig før første kvartal 2021. Nyere forskning (sept. 2020) utført av Fujita Health University har bevist at ozongass (som er et element i fotoplasma) i konsentrasjoner på 0,05 til 0,1 deler pr million (ppm), nivåer som er ansett ufarlig for mennesker, kan drepe Covid-19 viruset. Overføringer av Covid-19 kan reduseres ved kontinuerlig behandling med lave konsentrasjoner med ozon, selv i miljøer der mennesker er tilstede ved å bruke denne type system. Forskningsresultatene samstemmer med studie utført av Georgia Institute of Technology som viser at ozon kan inaktivere (drepe) virus på gjenstander som f.eks beskyttelsesbriller, åndedrettsvern og ansiktsskjold. M.G Finn, leder av Georgia Tech`s School and Biochemistry har i forbindelse med resultatene av studien uttalt at ozon er en av de vennligste og reneste måtene å deaktivere virus. Det etterlater ikke rester; det er enkelt å generere fra atmosfærisk luft, og det er enkelt å bruke fra et utstyrsperspektiv.