Har apparatene i BioZone en sikring som forhindrer overoppheting?

Ja, i apparatene er det automatsikringer som forhindrer overoppheting. Dette er blant annet et krav offshore.