Hvor effektiv er BioZone mot vond lukt?

BioZone sin teknologi har vært benyttet i mange år for å redusere vond lukt. For eksempel i søppelrom, matavfallsrom eller dersom det er oppstått liklukt fra kadaver. BioZone benyttes av saneringsselskap, skadedyrselskaper og forsikringsselskaper for symptombehandling i luktsaker.