Hvor skal en BioZone apparatene plasseres?

De skal plasseres så høyt som mulig, for best mulig effekt. Den beste plassen er oppe ved taket rett hvor ventilasjonen blåser luft inn i rommet (overtrykk) da spres teknologien fortere. Plasseres den feil vil du ikke oppnå samme resultater. Ikke plasser maskinen rett med utsug (undertrykk) da teknologien vil forsvinne inn i ventilasjon systemet.