Hvorfor forlenger BioZone sin teknologi blomsters holdbarhet?

Årsaken er at teknologien til BioZone reduserer etylen i luften. Frukt utsondrer etylen som framskynder modnings- eller aldringsprosessen – også hos blomster. Det er derfor du ikke bør plassere blomster i nærheten av fukt. Hva som er i «nærheten av» er en noe udefinerbart da det er avhengig av luftsirkulasjonen i rommet. Det er snittblomster som er mest utsatt for etylen og for de blomstene som er ekstra følsomme, vil holdbarheten forringes. Roser kan visne på halve levetiden som de står i nærheten av frukt, men det er også sorts-avhengig. Nellik, orkideer og riddersporer er ekstra følsomme for etylen, men s dronninga snittildtoppen ikke påvirkes av etylengassen i det hele tatt.