Hvorfor reduserer BioZone matsvinn?

Det er flere årsaker til dette. BioZone reduserer vekst av bakterier og mugg/gjær sopp, som forårsaker forråtnelsesprosessen. Men i tillegg reduserer BioZone etylengassen som noen frukter skiller ut når de modnes. Gassen kan være skadelig for andre produkter siden dette fremmer modning og forråtnelse på andre frukter.