Må bilen stå på tomgang for å fjerne lukt som er inne i ventilasjonen/filtret?

Ja, bilen må stå på tomgang for å fjerne lukten optimalt slik at fotoplasma`en går igjennom ventilasjonssystemet, filter, etc.