Stemmer at renseteknologien til BioZone er utviklet av NASA?

Grunnlaget for denne unike teknologien ble utviklet ved University of Wisconsin og finansiert av NASA og Center for Indoor Air Research (CIAR). NASAs interesse stammet fra en utfordring med planteveksteksperimenter. Planter avgir etylengass, som bygger seg opp i det lukkede miljøet til romstasjonen. Akkurat som mennesker som avgir karbondioksid, som er skadelig for menneskeliv på forhøyede nivåer, er også etylengass skadelig for planter på forhøyede nivåer. Teknologien er en UV / Titanium fotokatalytisk reaktor som hjalp planter med å vokse til modenhet på romstasjoner utviklet av NASA. Men, det har vært en enorm utvikling innen teknologien av UVC-lys og fotokatalytisk oksidasjon. Og BioZone har vært med å utvikle teknologien og har patenterte løsninger på apparater som brukes i store deler av verden, patentnummer; 10337749, 20190056123 og 9363863.