Meny Borreveien

«Vi har installert sanntid luftkvalitetsmåling med kundeskjermer som 24/7 dokumenterer luftkvaliteten for kunder og ansatte. I tillegg har vi installert BioZone luftrensere. Kvaliteten på luften er blitt merkbart bedre, uønsket lukt rundt panteautomaten er redusert betraktelig. Både vi og våre kunder er veldig fornøyd med både sanntid luftkvalitetsmålinger og luftrenserne sin effekt hos oss».

Meny Borreveien tar smittevern på alvor og har investert i BioZone CleanAir System. Se hva kjøpmann Fredrik Hallenstvedt sier om BioZone.

 

PROBLEMATIKK

Dagligvarebutikker er forholdsvis omfattende bedrifter. De håndterer næringsmidler, har mange besøkende hver dag, samt må sørge for et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Det er en rekke krav som skal ivaretas.

Problematikk 1

Ekstra smitteverntiltak.

Problematikk 2

Bedre holdbarheten på frukt og grønt.

Problematikk 3

Bedre inneklima for arbeidstakerne.

LØSNING

Sanntid luftkvalitetsmåling med kundeskjerm dokumenterer luftkvaliteten til enhver tid ovenfor kunder og ansatte. Luftrensere fra BioZone har en teknologi som reduserer etylengass, en gass som fremskynder modningsprosessen på frukt, grønt og på snittblomster. I tillegg dreper BioZone bakterier og mugg/ gjærsopper som forårsaker forråtnelsesprosessen.Ved å reduserer etylengassen, bakterier og mugg/ gjærsopp så vil modnings- og forråtnelsesprosesser forsinkes, frukt og grønt får lengre holdbarhet og det medfører til mindre svinn. Som en bieffekt av at modnings- og forråtnelsesprosessen går senere, minsker også problemet med fruktfluer – som legger egg frukt som har påstartet forråtnelsesprosessen.BioZone dreper virus med UVC-lys og fotoplasma og med dette et ekstra smitteverntiltak for kunder og ansatte. Ved at luften blir renset, herunder støv/ partikler i luften bedrer det inneklima for de ansatte.