Sandefjord Tannhelsesenter

Sandefjord Tannhelsesenter tar hygiene og smittevern på alvor og har installert BioZone CleanAir System i sine lokaler. Se hva tannlege Dybvik sier om BioZone.

«Vi ønsker å ivareta våre pasienter og ansatte. Med BioZone reduserer risikoen for luftsmitte for begge parter betraktelig. Vi er godt fornøyd med BioZone CleanAir System hos oss».

PROBLEMATIKK

Oppfordringen fra regjeringen om at folk skal holde seg hjemme har tidligere påvirket Sandefjord Tannhelsesenter. For noen pasienter går det fint å utsette tiden i noen uker, men de har en del pasienter med tannsykdommer og andre akutte utfordringer som krever raskere behandling og oppfølging. Tannhelsesenteret er opptatt av at disse pasientene skal få god helsehjelp under trygge mulige forhold.

Problematikk 1

Ekstra smittevern.

Problematikk 2

Typisk tannlegelukt som forårsaket av kjemikaliene som benyttes av tannleger.

Problematikk 3

Inneklima for ansatte.

Løsning

BioZone har en teknologi som eliminerer bakterier og virus i luft, samt på overflaten. Med fotokatalytiske prosesser og UVC-lys som trenger gjennom celleveggene til mikroorganismer, så blir DNA`et ødelagt og som gjør det umulig for mikroorganismene å vokse eller reprodusere seg. Under tannbehandling skapes aerosoler som kan inneholde mikroorganismer, eller dråpesmitte i luften. Siden behandlingen skjer i munnen, som er den fremste smittekilden, kan disse aerosolene bli spredt ut i luften med smittestoffer. BioZone er et ekstra smitteverntiltak for å redusere bakterier og virus.

Den typiske «tannlege lukten» som oppstår hos tannleger er kjent for dei fleste. BioZone CleanAir System reduserer lukt og gjør at «tannlege lukten» blir mindre ubehagelig.

Ved å redusere støv/partikler i luft, samt flyktige organiske forbindelser bedrer det inneklima for de ansatte som får en bedre arbeidshverdag.