ReferanseR

Kvaliteten på luften er blitt merkbart bedre, uønsket lukt rundt panteautomaten er redusert betraktelig. Vi er veldig fornøyd med BioZone sin effekt hos oss.
Level har mange medlemmer i risikogruppa, og det er viktig for oss å legge til rette for at de føler seg trygge på trening. Vi opplever at flere er takknemlige, spesielt de som er ekstra utsatt. Vi har fått tilbakemeldinger fra medlemmer med allergi som nå sier at det er fantastisk luft her.

Level Treningssenter

Level satser på trygg luft for sine medlemmer og ansatte. Det er hos Level installert BioZone CleanAir System som renser og desinfiserer luften, samt overflater. Se hva daglig leder Irene Aarø sier om BioZone.

ProblematiKk

Treningssenter er et sted med mange berøringspunkter og har Level har mange medlemmer i risikogruppa. De fleste av medlemmene er svært flinke etter å opprettholde smittevernseglene, men kan være menneskelig å glemme. Med en usynlig fiende svevende rundt, ønsker Level smitteverntiltak som kan eliminere virus der det faktisk beveger seg. I tillegg er god kvalitet på inneluften viktig, samt at med mange mennesker som gir 100% på treningen, kan det oppstå lukt som er generende.

Problematikk 1

Ekstra smitteverntiltak. Ikke istedenfor, men i tillegg til.

Problematikk 2

Bedre kvaliteten på inneluften.

Problematikk 3

Generende lukt som kan oppstå ved trening og svette.

Løsning

BioZone har en teknologi som eliminerer bakterier og virus i luft, samt på overflater. Med fotokatalytiske prosesser og UVC-lys som trenger gjennom celleveggene til mikroorganismer, så blir DNA`et ødelagt og som gjør det umulig for mikroorganismene å vokse eller reprodusere seg. På et treningssenter er det mange berøringspunkter og under trening mye pusting.

Ved høyt aktivitetsnivå kan det oppstå typisk «svettelukt». BioZone CleanAir System reduserer lukt og gjør at «lukter» blir mindre ubehagelig.

Ved å redusere støv/partikler i luften, samt flyktige organiske forbindelser bedrer det inneklima for medlemmer og ansatte.

BioZone

BioZone Scientific utvikler og produserer kommersielle og industrielle systemer basert på ultrafiolett lys, og systemer for sanitær, forebyggende vedlikehold og luktkontroll løsninger. Med hovedkontor i Orlando, Florida, betjener vi kunder globalt, med kontorer i 5 land på 3 kontinenter.

Kontakt oss

BioZone Norge AS
Grev Wedels gate 1
3111 Tønsberg
Tlf. 333 10001

post@biozone.no
Mer informasjon »

Medlem av

ClusterIUVA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram