ReferanseR

Kvaliteten på luften er blitt merkbart bedre, uønsket lukt rundt panteautomaten er redusert betraktelig. Vi er veldig fornøyd med BioZone sin effekt hos oss.
Kvaliteten på luften er blitt merkbart bedre, uønsket lukt rundt panteautomaten er redusert betraktelig. Vi er veldig fornøyd med BioZone sin effekt hos oss.

Meny Borreveien

Meny Borreveien tar smittevern på alvor og har investert i BioZone CleanAir System. Se hva kjøpmann Fredrik Hallenstvedt sier om BioZone.

ProblematiKk

Dagligvarebutikker er forholdsvis omfattende bedrifter. De håndterer næringsmidler, har mange besøkende hver dag, samt må sørge for et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Det er en rekke krav som skal ivaretas. BioZone er et flerfunksjonelt produkt som hjelper dagligvarebutikker på flere områder.

Problematikk 1

Ekstra smitteverntiltak.

Problematikk 2

Bedre holdbarheten på frukt og grønt.

Problematikk 3

Bedre inneklima for arbeidstakerne.

Løsning

BioZone har en teknologi som reduserer etylengass, en gass som fremskynder modningsprosessen på frukt, grønt og på snittblomster. I tillegg dreper BioZone bakterier og mugg/ gjærsopper som forårsaker forråtnelsesprosessen.

Ved å reduserer etylengassen, bakterier og mugg/ gjærsopp så vil modnings- og forråtnelsesprosesser forsinkes, frukt og grønt får lengre holdbarhet og det medfører til mindre svinn. Som en bieffekt av at modnings- og forråtnelsesprosessen går senere, minsker også problemet med fruktfluer – som legger egg frukt som har påstartet forråtnelsesprosessen.

BioZone dreper virus med UVC-lys og fotoplasma og med dette et ekstra smitteverntiltak for kunder og ansatte. Ved at luften blir renset, herunder støv/ partikler i luften bedrer det inneklima for de ansatte.

BioZone

BioZone Scientific utvikler og produserer kommersielle og industrielle systemer basert på ultrafiolett lys, og systemer for sanitær, forebyggende vedlikehold og luktkontroll løsninger. Med hovedkontor i Orlando, Florida, betjener vi kunder globalt, med kontorer i 5 land på 3 kontinenter.

Kontakt oss

BioZone Norge AS
Grev Wedels gate 1
3111 Tønsberg
Tlf. 333 10001

post@biozone.no
Mer informasjon »

Medlem av

ClusterIUVA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram