-Dette er en nødvendig investering for fremtiden

Pandemien har lært oss hvor stor påvirkning inneklimaet kan ha på spredningen av virus, sier alpinlegende og styreleder i Airthings, Aksel Lund Svindal. Hos Vidars i Tønsberg har de satt opp luftrensesystem og skjermer fra BioZone, slik at kundene ser at de handler i trygge omgivelser.

Ta deg et ordentlig magadrag med luft. Hva kjenner du? Som oftest ingenting annet enn at luften strømmer inn og ut av nese og munn. Men vi vet at luft ikke bare er luft.

–Hva lufta inneholder har stor påvirkning på helse, produktivitet, kognitive evner og velvære. Hvis du regner antall timer vi befinner oss inne i hjemmet eller på arbeidsplassen, så ser du at det i hovedsak er denne lufta vi puster her som utgjør volumet. Hvis vi vet noe om denne lufta, kan vi også optimalisere for at den er best mulig. Pandemien har blant annet lært oss hvor stor påvirkning inneklimaet kan ha på spredningen av virus. Dette er en ny dimensjon vi tidligere var mindre opptatt av, sier Axel Lund Svindal, skilegende og styreleder i børsnoterte Airthings, som er ledende på luftmålingssystemer.

BioZone Norge har samarbeidet med Airthings og utviklet et speedometer-konsept som overfor kunder og ansatte dokumenterer luftkvaliteten i lokaler der folk ferdes, med skjermløsninger fra Easify. Det er både en trygghet og en investering i smittevern, helse og godt arbeidsmiljø.

– Jeg tror at vi i fremtiden kommer til å ta det for gitt at steder vi oppholder oss innendørs, har et forhold til måling av luftkvalitet. Og at denne informasjonen er tilgjengelig, understreker Svindal.