BioZone Norge ny avtaleleverandør til Norges Urmakerforbund

Norges Urmakerforbund og BioZone Norge har inngått rammeavtale i forhold til produkter og løsninger innen desinfisering og antibakterielle overflater.

Norges Urmakerforbund er en sammenslutning av fagutdannede urmakere. Forbundet ble stiftet 1903 i og har sekretariat i Oslo. Forbundet er primært en medlemsorganisasjon hvor hovedmålet er å serve medlemmene innenfor kategoriene:

  • Utdanning og etterutdanning
  •  Være høringsinstans for myndighetene ut til medlemmene
  •  Sikkerhet og sikringstiltak til urmakerforretninger
  • Forhandle fram gode avtaler og rammeavtaler
  • Fagbladet Gull & Ur i samarbeid med Norges Gullsmedforbund
  • Utarbeide nyttige faglige kurs for medlemmene

For mer informasjon om Norges Urmakerforbundurmakerforbundet.no.