Crossfit Sandefjord har installert BioZone CleanAir System som ekstra smitteverntiltak.

Vi gratulerer Crossfit Sandefjord med installasjon av BioZone CleanAir System i sine treningslokaler. Hos Crossfit Sandefjord legges det stor vekt på miljø og trivsel. Godt inneklima og smitteverntiltak er viktige faktorer for at deres medlemmer skal kunne yte maksimalt, samt føle seg trygge.

Les mer om Crossfit Sandefjord her.