Innføring av nye rutiner i klasserom

Mange er bekymret for luftkvaliteten i norsk klasserom. Bekymringen bare øker i takt med økningen av Covid-smitte blant barn og unge, ikke minst grunnet den nye mutasjonen Omikron. Nå har Foreldreutvalget (FUG) bedt myndighetene se på muligheten om å innføre rutiner for lufting av klasserom.

Vi vet at god luftkvalitet i klasserommene er en viktig smittebegrensende faktor, sier FUG-leder Marius Chramer.

Covid-smitte: belastning for elevene
Smittebølgen vi er inne i nå er en belastning for elevene som blir smittet og utsatt for utstrakt testing; med tapt læring og redusert sosial kontakt. Dette fører igjen til en vanskelig periode for foreldrene som må være hjemme fra jobb for å ivareta omsorgen for barna, og for skolene som opplever svært høyt fravær blant sine ansatte.

Anbefalte tiltak
Både det europeiske og amerikanske smittevernbyrået anbefaler lufting av lokaler som ett av flere forebyggende tiltak for å redusere omikron-varianten. Helsedirektør Bjørn Guldvog uttalte til Aftenposten 2. desember at dette er noe som er viktig at man også er godt kjent med i Norge, siden det kan være smitte i de aller minste dråpene som gjør at smittefaren holder seg i luften i relativt lang tid.

Det har nylig også kommet fram at både håndvask og bruk av håndsprit har begrenset effekt.

Bjørn Guldvog allerede har vært ute og nevnt lufting som et tiltak for å bekjempe omikron-varianten. Vi vet det er kaldt her i landet, men det finnes retningslinjer for utlufting i Belgia, sier FUG-leder Chramer.

I tillegg til lufting så anbefaler en rekke land nå installasjon av luftkvalitetsmåling og luftrensing som forebyggende luftsmitte. I Belgia har kafeer, restauranter, barer, utesteder og treningssenter hatt påbud om installasjon av Co2 målere. Nå er dette påbudet også innført i alle klasserom.

Belgias statsepidemiolog, Stevn Van Gucht uttalte nylig at det er en utfordring å sikre god ventilasjon i skandinaviske bygg.

De er bygd for å holde inneklima inne og uteklima ute. Det er bra for miljøet, men ikke for smittespredningen, sier han.

En rekke andre land anbefaler også luftrensing som et av flere tiltak for å redusere virus i luften. Det amerikanske smittevernbyrået anbefaler luftrensing med HEPA-filter eller UVC-lys.

Gunhild Alvik Nyborg, lege og epidemiolog beskriver forebygging av luftsmitte som lite belastende.

Det er vist at god ventilasjon effektivt kan forebygge smitte, for eksempel ved at man lufter i 10 minutter hver time, slik myndighetene i Storbritannia nå anbefaler. Enkle luftrensere med HEPA-filter eller tilsvarende er vist å holde antall viruspartikler i luften nede.