Luftrenser som fjerner koronavirus

En ny studie dokumenterer at luftrensere fjerner luftbåren SARS-CoV-2, viruset som forårsaker COVID-19, ved bruk av UVC-lys teknologi på under ett sekund i mer enn 99,999% av tilfellene.

Daglig leder i BioZone Norge, Kenneth Ervik er glad for, men ikke overrasket over resultatene.

– Forskningsresultatet på SARS-CoV-2 er ikke overraskende, da teknologien til BioZone tidligere har vist seg effektivt å eliminere en rekke virus, blant annet søsterviruset SARS CoV-1. Dessuten har forskning innen UVC-lys og mindre mengder ozon i separate studier vist seg effektive mot koronavirus, forteller han.

Handel, transport, helse, underholdning, uteliv og trening er noen av næringene og institusjonene som BioZone Norge mener vil kunne dra nytte av teknologien i fremtiden. De tror at UVC-teknologien kan være et positivt bidrag som et ekstra smitteverntiltak på kritiske plasser, og at dette igjen vil påvirke positivt for bedrifter som er avhengige av kundenes fysiske tilstedeværelse.

Bidrar til å redusere smitte

– Det første vi i BioZone Norge skal gjøre nå, er å jobbe inn mot Norske myndigheter med mål om at de ser denne teknologien kan være en bidragsyter for å redusere smitte igjennom luft, sier Ervik.

Han understreker at BioZone ikke gir noen garanti mot koronasmitte og at myndighetenes råd fortsatt må følges.

– BioZone er et fantastisk redskap for ekstra sikkerhet i kombinasjon med sunn fornuft og gode smittevernregler. Kommer noen for tett opp til deg, så vil ikke luftrenserne rekke å eliminere viruset. Men i de fleste tilfeller er det flere ting samlet som gir et så godt resultat som mulig, understreker han.

Flere har tatt i bruk luftrenserne

BioZone Norge opplevde stor etterspørsel allerede før forskningsresultatene av koronaviruset var klare (9. desember 2020), og de jobber med flere aktører, blant annet Norsk Luftambulanse, Nokas skadedyrkontroll og flere kommuner. Nylig ble det inngått rammeavtale med Texcon, som er Norges ledende samarbeidsgruppering for frittstående butikker. Flere eksisterende kunder melder om positive opplevelser, fornøyde kunder og ansatte. En av dem er Tannklinikken Sandefjord Tannhelse, som var først ute i sin bransje om å ta BioZone i bruk.

– Vi har mye luftbåren smitte på et tannlegekontor. Med våre eksisterende rutiner og BioZone er vi nå kanskje landets tryggeste tannklinikk. Vi har stor tro på at en luftrenser som desinfiserer luften for smittestoffer vil skape en tryggere hverdag både for pasienter og ansatte, sier Arnt Helge Dybvik, eier og tannlegespesialist.

Dagligvarehandelen er en annen bransje som ser fordeler med luftrenseteknologien. Enkelte Meny og Spar butikker har allerede installert BioZone i flere av sine butikker. Først ut var Meny Borre i Horten.
– Vi valgte BioZone av en helhetlig vurdering der vi ønsket å bedre inneklima for de ansatte, se på muligheten til å redusere svinn da apparatene fjerner etylengass, samt generelt redusere bakterier og virus. At det nå kommer bekreftelse på at apparatene også reduserer Covid-19 i luften er jo bare positivt nå som vi har BioZone CleanAir System i hele butikken. Da har vi det som et ekstra smitteverntiltak for våre kunder og ansatte, forteller daglig leder i Meny Borre, Fredrik Hallenstvedt.

– Etylengass i luft fremskynder modning- og forråtnelses prosessen i frukt og grønnsaker. Da BioZone sin renseteknologi reduserer etylengass, samt vekst av bakterier, mugg og gjærsopp så bremses denne prosessen og det medfører til mindre svinn, legger Ervik til.

Slik fungerer luftrenseren
Lokalene dimensjoneres og luftrensere monteres på strategiske steder i lokalet, slik at de til sammen dekker hele arealet eller kritiske områder der kundene ønsker. BioZone apparatet suger inn forurenset luft og virus, som sendes gjennom et rensekammer med UVC-lys. Så skjer det en fotokatalytisk prosess og ut av luftrenseren kommer ren luft, samt aktive desinfiserende forbindelser som sørger for at overflater også renses kontinuerlig.

Leier ut luftrenserne
BioZone Norge har valgt å leie ut luftrenserne. BioZone er et kunnskapsprodukt og apparatene må dimensjoneres og monteres korrekt. I tillegg er årlig service er nødvendig, alt dette for å oppnå en optimal effekt av teknologien. Bedrifter kan da for en relativt lav månedsleie sikre luften i sine lokaler, uten å måtte gjøre store investeringer i form av innkjøp.

Testen

Det uavhengige testlaboratoriet Biological Consulting Services (BCS Laboratories, Inc) som har gjennomført studien, er et ISO / IEC 17025-sertifisert laboratorium i Florida, USA. Det er godkjent av US Centers for Disease Control. I testrapporten med tittelen “SARS CoV-2 inaktivering av ultrafiolett desinfeksjonssystem fra BioZone Scientific” leverte systemene gjentatte ganger mer enn 5-log inaktivering (> 99,999%) av SARS-CoV-2 viruset, på mindre enn ett sekund av eksponering for BioZone Scientific ultrafiolette desinfeksjonssystemer.

Klikk her for å lese artikkelen fra Næringseiendom.