Rammeavtale med Norges Massasjeforbund

Norges Massasjeforbund (NMF) og BioZone Norge har inngått rammeavtale i forhold til produkter og løsninger innen desinfisering og antibakterielle overflater.

NMF er et frittstående forbund for utøvere av helserettet klassisk massasje. Forbundet verner om bransjens seriøsitet bl.a. gjennom å kvalitetssikre medlemmer og skoler, samt motivere til videre studier og faglig utvikling. NMF arbeider for økt kunnskap om, og utbredelse av klassisk massasje i Norge og Norden. De nordiske landenes forbund innen klassisk massasje samarbeider for en felles utdanningsstandard i Norden.

For NMF er smittevern og inneklima viktig. BioZone Norge har kunnskap, produkter og løsninger slik at både kunder og de ansatte blir ivaretatt på bet mulig måte.

For Texcon sine medlemmer er smittevern og inneklima viktig. BioZone Norge har kunnskap, produkter og løsninger slik at både kunder og de ansatte blir ivaretatt på bet mulig måte.

For mer informasjon om Norges Massasjeforbundmassasjeforbundet.no.