Renser for bakterier og virus i butikken på Føynland

Espen Landsrød har plassert en plakat som forklarer hvordan det nye systemet renser inneklimaet i butikken hans.

Avis: Øyene

Klikk her for å lese artikkelen fra Øyene.