Smittevern til nye høyder – med kjemikaliefri luftdesinfisering

Sandefjord tannhelsesenter er den første tannklinikken i Norge som installerer BioZone kjemikaliefrie luftdesinfisering i våre lokaler. Risikoen for luftbåren smitte reduseres betraktelig, og våre pasienter får den samme gode tannbehandlingen i en tryggere atmosfære.

– Nå er vi kanskje landets tryggeste tannklinikk, sier Arnt Helge Dybvik, eier og tannlegespesialist. Han håper både nye og eksisterende pasienter vil føle seg trygge og godt ivaretatt.

Mye dråpesmitte

Under tannbehandling skapes aerosoler som kan inneholde mikroorganismer, eller dråpesmitte i luften. Siden behandlingen skjer i munnen, som er den fremste smittekilden, kan disse aerosolene bli spredt ut i luften med smittestoffer.  Vi har allerede strenge basale smittevernsrutiner på klinikken, med aktiv desinfisering av utstyr og arbeidsplass, og bruk av smittevernsutstyr som munnbind og visir, men har stor tro på at en luftrenser som desinfiserer luften for smittestoffer vil gjøre pasientene enda tryggere, forteller Dybvik.

God helsehjelp

Oppfordringen fra regjeringen om at folk skal holde seg hjemme har påvirket Sandefjord Tannhelsesenter. For noen pasienter går det fint å utsette timen i noen uker, men de har en del pasienter med tannsykdommer og andre akutte utfordringer som krever raskere behandling og oppfølging. Tannhelsesenteret er opptatt av at disse pasientene skal få god helsehjelp under tryggest mulige forhold.

Desinfisering av luft

Nesten 100 % av de smittsomme mikroorganismene i luften blir umiddelbart desinfisert. Leverandøren har dokumentert effekten bl.a. på tidligere koronavirus som svineinfluensa, og foreløpige laboratorietester mot Covid-19 er meget lovende. Endelig dokumentasjon forventes å foreligge innen få uker. Alle behandlingsrom og fellesarealer er dekket av vår installasjon av BioZone.

Les mer om Sandefjord Tannhelse her.