ReferanseR

Kvaliteten på luften er blitt merkbart bedre, uønsket lukt rundt panteautomaten er redusert betraktelig. Vi er veldig fornøyd med BioZone sin effekt hos oss.
BioZone bidrar til å redusere antall smittepartikler. BioZone er lik trygghet.

Quality Hotel

Quality Hotel Tønsberg ønsker å ivareta sine gjester og ansatte. Ved å investere i BioZone CleanAir System kan de tilby hotellrom til sine gjester med bedre inneklima og ekstra smitteverntiltak. Se hva hotelldirektør Øyvind Hagen sier om BioZone.

ProblematiKk

Hotelldrift er forholdsvis omfattende. De håndterer næringsmidler, har mange besøkende hver dag, samt må sørge for et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Det er en rekke krav som skal ivaretas. BioZone er et flerfunksjonelt produkt som hjelper hoteller på flere områder.

Problematikk 1

Bedre luftkvaliteten på hotellrom, spesielt for gjester med astma og allergi.

Problematikk 2

Ekstra smitteverntiltak for gjester og ansatte.

Problematikk 3

Lukt - hotellrom.

Løsning

BioZone har en teknologi som reduserer bakterier, virus, støv/partikler og lukt. Ved å montere BioZone CleanAir System på hotellrom så bedres inneklima og støv/partikler faller ned mot gulvnivå. Det gjør at luften gjestene puster inn er renere, noe som er merkbart for gjester med astma og allergi. I tillegg elimineres bakterier og virus i luft og på overflater hele døgnet og med dette et ekstra smitteverntiltak.

BioZone sin teknologi er effektiv for å redusere lukt. Dersom det oppstår lukt på et hotellrom, eller man har gjester som har lav toleransegrense for lukter, så vil BioZone forbedre oppholdet.

Som et ekstra smitteverntiltak for ansatte og gjester er det installert et BioZone AirCare i resepsjonsområdet som er et kritisk grunnet mye gjennomtrekk av mennesker.

BioZone

BioZone Scientific utvikler og produserer kommersielle og industrielle systemer basert på ultrafiolett lys, og systemer for sanitær, forebyggende vedlikehold og luktkontroll løsninger. Med hovedkontor i Orlando, Florida, betjener vi kunder globalt, med kontorer i 5 land på 3 kontinenter.

Kontakt oss

BioZone Norge AS
Grev Wedels gate 1
3111 Tønsberg
Tlf. 333 10001

post@biozone.no
Mer informasjon »

Medlem av

ClusterIUVA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram