ReferanseR

Kvaliteten på luften er blitt merkbart bedre, uønsket lukt rundt panteautomaten er redusert betraktelig. Vi er veldig fornøyd med BioZone sin effekt hos oss.
Nå er vi kanskje landets tryggeste tannklinikk.

Sandefjord Tannhelse

– Nå er vi kanskje landets tryggeste tannklinikk, sier Arnt Helge Dybvik, eier og tannlegespesialist. Han håper både nye og eksisterende pasienter vil føle seg trygge og godt ivaretatt.

ProblematiKk

Under tannbehandling skapes aerosoler som kan inneholde mikroorganismer, eller dråpesmitte i luften. Siden behandlingen skjer i munnen, som er den fremste smittekilden, kan disse aerosolene bli spredt ut i luften med smittestoffer. Vi har allerede strenge basale smittevernsrutiner på klinikken, med aktiv desinfisering av utstyr og arbeidsplass, og bruk av smittevernsutstyr som munnbind og visir, men har stor tro på at en luftrenser som desinfiserer luften for smittestoffer vil gjøre pasientene enda tryggere, forteller Dybvik.

Problematikk 1

Ekstra smitteverntiltak.

Problematikk 2

Høy risiko for aerosoler i luften.

Problematikk 3

Bedre inneklima for ansatte og pasienter.

Løsning

Nesten 100 % av de smittsomme mikroorganismene i luften blir umiddelbart desinfisert. Leverandøren har dokumentert effekten bl.a. på tidligere koronavirus som svineinfluensa, og foreløpige laboratorietester mot Covid-19 er meget lovende. Endelig dokumentasjon forventes å foreligge innen få uker. Alle behandlingsrom og fellesarealer er dekket av vår installasjon av BioZone.

BioZone dreper virus med UVC-lys og fotoplasma og med dette et ekstra smitteverntiltak for kunder og ansatte. Ved at luften blir renset, herunder støv/ partikler i luften bedrer det inneklima for de ansatte.

BioZone

BioZone Scientific utvikler og produserer kommersielle og industrielle systemer basert på ultrafiolett lys, og systemer for sanitær, forebyggende vedlikehold og luktkontroll løsninger. Med hovedkontor i Orlando, Florida, betjener vi kunder globalt, med kontorer i 5 land på 3 kontinenter.

Kontakt oss

BioZone Norge AS
Træleborgodden 6
3112 Tønsberg
Tlf. 333 10001

post@biozone.no
Mer informasjon »

Medlem av

Cluster
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram