ReferanseR

Kvaliteten på luften er blitt merkbart bedre, uønsket lukt rundt panteautomaten er redusert betraktelig. Vi er veldig fornøyd med BioZone sin effekt hos oss.
Vi ønsker å ivareta våre pasienter og ansatte. Med BioZone reduseres risikoen for luftsmitte for begge parter betraktelig. Vi er veldig godt fornøyd med BioZone CleanAir System hos oss.

Sandefjord Tannhelsesenter

Sandefjord Tannhelsesenter tar hygiene og smittevern på alvor og har installert BioZone CleanAir System i sine lokaler. Se hva tannlege Dybvik sier om BioZone.

ProblematiKk

Oppfordringen fra regjeringen om at folk skal holde seg hjemme har tidligere påvirket Sandefjord Tannhelsesenter. For noen pasienter går det fint å utsette timen i noen uker, men de har en del pasienter med tannsykdommer og andre akutte utfordringer som krever raskere behandling og oppfølging. Tannhelsesenteret er opptatt av at disse pasientene skal få god helsehjelp under tryggest mulige forhold.

Problematikk 1

Ekstra smittevern.

Problematikk 2

Typisk tannlegelukt som forårsakes av kjemikaliene som benyttes av tannleger.

Problematikk 3

Inneklima for ansatte.

Løsning

BioZone har en teknologi som eliminerer bakterier og virus i luft, samt på overflater. Med fotokatalytiske prosesser og UVC-lys som trenger gjennom celleveggene til mikroorganismer, så blir DNA`et ødelagt og som gjør det umulig for mikroorganismene å vokse eller reprodusere seg. Under tannbehandling skapes aerosoler som kan inneholde mikroorganismer, eller dråpesmitte i luften. Siden behandlingen skjer i munnen, som er den fremste smittekilden, kan disse aerosolene bli spredt ut i luften med smittestoffer. BioZone er et ekstra smitteverntiltak for å redusere bakterier og virus.

Den typiske «tannlege lukten» som oppstår hos tannleger er kjent for de fleste. BioZone CleanAir System reduserer lukt og gjør at «tannlege lukten» blir mindre ubehagelig.

Ved å redusere støv/partikler i luften, samt flyktige organiske forbindelser bedrer det inneklima for de ansatte som får en bedre arbeidshverdag.

BioZone

BioZone Scientific utvikler og produserer kommersielle og industrielle systemer basert på ultrafiolett lys, og systemer for sanitær, forebyggende vedlikehold og luktkontroll løsninger. Med hovedkontor i Orlando, Florida, betjener vi kunder globalt, med kontorer i 5 land på 3 kontinenter.

Kontakt oss

BioZone Norge AS
Grev Wedels gate 1
3111 Tønsberg
Tlf. 333 10001

post@biozone.no
Mer informasjon »

Medlem av

ClusterIUVA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram