⇐ Alle nyheter

Shell Kjelleveien installert BioZone CleanAir System

Som kunde av Shell stasjonen i Kjelleveien skal du føle deg trygg. De har derfor iverksatt en rekke smitteverntiltak. Shell Kjelleveien tar del i den nasjonale dugnaden om å begrense smittespredningen, samtidig som de ønsker å tilrettelegge for stabil og trygg tilgang på drivstoff, mat og drikke langs veien. Tiltakene som gjennomføres skal sikre at alle deres kunder, ansatte og leverandører unngår å bli utsatt for unødvendig smitterisiko.

Shell - Toalett skilt, BioZone

Shell-stasjonene har allerede strenge og gode rutiner for å ivareta mathygiene og generell hygiene.

I disse tider er dette innskjerpet ytterligere, både inne i butikken og ute ved drivstoffpumpene. Blant annet økt hyppigheten på rengjøring av toalettene, vask av kontaktpunkter som drivstoffpistoler, kortterminaler, håndtak og kaffemaskiner. I tillegg til dette og som et ekstra smitteverntiltak har Shell Kjelleveien installert BioZone CleanAir System i butikken, samt på toalettet.


Shell - BioZone AirCare, toalett
Shell - Kasse skilt, BioZone
Shell - Bensinstasjon bruker BioZone


⇐ Alle nyheter

BioZone

BioZone Scientific utvikler og produserer kommersielle og industrielle systemer basert på ultrafiolett lys, og systemer for sanitær, forebyggende vedlikehold og luktkontroll løsninger. Med hovedkontor i Orlando, Florida, betjener vi kunder globalt, med kontorer i 5 land på 3 kontinenter.

Kontakt oss

BioZone Norge AS
Grev Wedels gate 1
3111 Tønsberg
Tlf. 333 10001

post@biozone.no
Mer informasjon »

Medlem av

ClusterIUVA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram