Teknologi

BioZone sin desinfeksjonsteknologi

BioZone sin desinfeksjonsteknologi og produkter benyttes av millioner for å desinfisere overflater og luft og forbedre livskvaliteten i hjem og bedrifter over hele verden. Mange av BioZone sine patenterte løsninger er forsterkninger og forstørrelser av de naturlig forekommende fenomenene ultrafiolett lys, fotoplasma, ozon, ioner og fotokatalytisk oksidasjon.
BioZones Teknologi
video

Teknologi som fungerer

Ultrafiolett lys, ozon, fotoplasma og negativt ladede ioner finnes i naturen som kraftige og effektive desinfeksjonsmidler, perfekt designet for å ødelegge lukt, bakterier, virus, mugg, støv og for å bryte ned uønskede kjemikalier og forbindelser.

Ultrafiolett lys

UV-lys har blitt brukt trygt i over hundre år for å desinfisere drikkevann og sterilisere luft og overflater.

Byråer som US EPA, US FDA, US Government og ASHRAE godkjenner alle UV-teknologier for en serie desinfeksjons- og sanitæranvendelser. UV-lys benyttes blant annet på norske sykehus til desinfisering.

Ultrafiolett bakteriedrepende bestråling (UVGI) -baserte teknologier har avansert gjennom årene. BioZones patenterte UV-teknologi med høy ytelse krever lite energiforbruk og maksimerer UV-lampenes levetid.
BioZone Scientifics ultrafiolette lamper kan bruke en eller flere spesifikke bølgelengder av lys etter behov og anvendelse.

UV-lys desinfiserer

UVC-lys er kraftig nok til å trenge gjennom celleveggene til mikroorganismer og ødelegge DNA, noe som gjør det umulig for dem å vokse og reprodusere.

HVAC-desinfiserende løsninger som er avhengige av UVC-lys, har vist seg å fremme følgende positive effekter:
• Reduser mikrobiell forurensning i HVAC-systemer med mer enn 90%
• Lavere luftveissykdommer blant beboere med mer enn 40%
• Gi en naturlig løsning på problemet med medikamentresistente og kjemisk resistente smittsomme sykdommer
forskning på BioZone UVC-lys

Photoplasma

Photoplasma reduserer effektivt bakterier, virus, mugg, flyktige organiske forbindelser (VOC) og ubehagelig lukt.

Photoplasma kan finnes naturlig og blir ofte referert til som "vaskemiddel" i jordas atmosfære, på grunn av dens evne til å bryte ned mange skadelige miljøgifter.

BioZones patenterte teknologier er anerkjent som en av de mest effektive og kostnadseffektive metodene som er kjent for å produsere fotoplasma.

Photoplasma laget av forskjellige BioZone-produkter er en cocktail av sterkt reaktive oksygenholdige elementer som er i stand til å ødelegge bakterier, virus, mugg og lukt og bryte ned uønskede kjemikalier og forbindelser.

BioZones plasmaproduserende enheter er mer effektive enn bare luftrenser for ultrafiolett lys eller ozongeneratorer. Som ekte plasmaproduserende enheter bruker BioZone-løsninger mindre energi, fungerer raskt og er mer effektive enn andre løsninger i kategorien.

Ozon

Ozon har lenge vært anerkjent for sine evner til å ødelegge bakterier, virus, lukt og mikroforurensninger, samt nedbryte uønskede organiske forbindelser og vond lukt. Ozon er en kraftig oksidant som finnes naturlig i miljøet. Det er skapt av reaksjonen av oksygen og UV-lys.

I mange tiår har ozon blant annet blitt brukt til å desinfisere drikkevann og vann i svømmebasseng. Ozonvann til bruk for rengjøring og desinfisering har de siste årene økt betraktelig og benyttes i dag på Choice Hotels i hele Norge. Nyere forskning (sept. 2020) utført av Fujita Health University har bevist at ozongass i konsentrasjoner på 0,05 til 0,1 deler pr million (ppm), nivåer som er ansett ufarlig for mennesker, kan drepe Covid-19 viruset. Overføringer av Covid-19 kan reduseres ved kontinuerlig behandling med lave konsentrasjoner med ozon, selv i miljøer der mennesker er tilstede ved å bruke denne type system. 

Forskningsresultatene samstemmer med studie utført av Georgia Institute of Technology som viser at ozon kan inaktivere (drepe) virus på gjenstander som f.eks beskyttelsesbriller, åndedrettsvern og ansiktsskjold. M.G Finn, leder av Georgia Tech`s School and Biochemistry har i forbindelse med resultatene av studien uttalt at ozon er en av de vennligste og reneste måtene å deaktivere virus. Det etterlater ikke rester; det er enkelt å generere fra atmosfærisk luft, og det er enkelt å bruke fra et utstyrsperspektiv.

Ozon kan bli et irritasjonsmiddel i ekstremt høye konsentrasjoner. BioZone sine patenterte prosesser og metoder er i samsvar med internasjonale retningslinjer for ozonkonsentrasjon.
FORSKNING PÅ OZON OG SARS-COV-2
TEST PÅ MENGDE BIOZONE PRODUSERER

Fotokatalytisk oksidasjon

Grunnlaget for denne unike teknologien ble utviklet på 90-tallet ved University of Wisconsin og finansiert av NASA og Center for Indoor Air Research (CIAR). BioZone har vært med å utvikle teknologien og har patenterte løsninger på industrielle og kommersielle apparater som brukes i store deler av verden, patentnummer; 10337749, 20190056123 og 9363863.

Fotokatalytisk oksidasjon er en avansert oksidasjonsprosess som kombinerer kraften til dypt UVC-lys og en svært reaktiv metallisk katalysator for å akselerere fotoreaksjoner. I PCO-prosessen reagerer UVC-lysets energi med katalysatoren for å skape et energi gap som brukes til å generere frie radikaler, inkludert hydroksylradikaler. De radikale artene er svært reaktive med organiske forbindelser og oksiderer raskt og effektivt lukt, bakterier, virus og skadelige eller uønskede kjemikalier.

Kansas State Universitys Food Science Institute har utført tester for å bestemme den potensielle bruken av teknologien for destruksjon av skadelige forurensninger som en måte å beskytte mat på. Forskerne fant at teknologien ikke bare virket på overflater av rustfritt stål, men at det også kunne være mer effektivt på kortere tid enn et kjent gassformig desinfeksjonsmiddel.
Se forskningsrapport
Forskning fra Department of Environmental Health ved University of Cincinnati viste teknologiens evne til å redusere luftbårne forurensninger 50 ganger raskere enn vanlig HVAC-filtrering. Teknologien er konstruert for å eliminere forurensninger i luften og på overflater og kan benyttes i boliger, kontorer, sykehus, barnehager, hoteller og profesjonelle idrettsanlegg. Det har vist seg å ødelegge luftbårne og overflatevirus, mugg, sopp, flyktige organiske forbindelser og bakterier som MRSA, E-coli og Staph.
Se forskningsrapport
Fotokatalytisk oksidasjon

Negative ioner

Et ion er ikke noe annet enn et atom eller en gruppe atomer som er blitt elektrisk ladet ved at det har fått eller mistet ett eller flere elektroner. Ioner blir dannet når et elektron løsner fra et nøytralt molekyl eller atom. Molekylet som har mistet et elektron blir et positivt ion. Elektronet kan feste seg til et annet nærliggende molekyl, og dette blir da et negativt ion. Ionisererne produserer negative ioner som sendes ut i lufta. Der kolliderer de med andre partikler, som blant annet kan fungere som flåter for bakterier, og gir dem ladning. Dermed desinfiseres atmosfæren, og smitteoverføringen stoppes.

BioZone teknologien produserer negative ioner for systematisk å tiltrekke seg forbindelser i luften og binde dem sammen for å øke forringelsesutbytte av lukt-molekyler, bakterier, virus og flyktige organiske forbindelser som er målrettet av BioZone sine andre desinfiseringsteknologier.
forskning på negative ioner

Bipolar ionisering

Positive og negative ioner forekommer naturlig i luften og er en av naturens mest effektive virkemidler for å redusere luftbåren forurensning som bakterier, virus og VOC, og nøytralisere flyktige gasser og aerosoler. Ioner har også er positiv helsemessig effekt på mennesker.

Ionkonsentrasjoner i luften rundt uberørte naturlige omgivelser som fosser, stranden eller på fjelltopper, kan måles i området 3000 til 5000 ioner per kubikk centimeter (ioner / cc).

Når ionetettheten synker, blir synker luftkvaliteten også. De fleste innendørsbygninger har for eksempel ionekonsentrasjoner opptil 95% mindre enn naturlig forekommende utekonsentrasjoner.
BioZones patenterte bipolare ioniseringsteknologi øker mengden av både positivt og negativt ladede ioner for å gjenopprette luftbårne konsentrasjoner nærmere nivåene som finnes i naturen og forbedre luftkvaliteten som et resultat.
Dreper influensavirus, coronavirus

BioZone

BioZone Scientific utvikler og produserer kommersielle og industrielle systemer basert på ultrafiolett lys, og systemer for sanitær, forebyggende vedlikehold og luktkontroll løsninger. Med hovedkontor i Orlando, Florida, betjener vi kunder globalt, med kontorer i 5 land på 3 kontinenter.

Kontakt oss

BioZone Norge AS
Grev Wedels gate 1
3111 Tønsberg
Tlf. 333 10001

post@biozone.no
Mer informasjon »

Medlem av

ClusterIUVA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram