Aksel Lund Svindal

Styreleder, Airthings

Aksel Lund Svindal, mest kjent som norsk alpinlegende, tenker at måling av luftkvalitet og tilgjengeliggjøring av dette kommer til å bli en norm i Norge i fremtiden. –Hva lufta inneholder har stor påvirkning på helse, produktivitet, kognitive evner og velvære. Hvis du regner antall timer vi befinner oss inne i hjemmet eller på arbeidsplassen, så ser du at det i hovedsak er denne lufta vi puster her som utgjør volumet. Hvis vi vet noe om denne lufta, kan vi også optimalisere for at den er best mulig. Pandemien har blant annet lært oss hvor stor påvirkning inneklimaet kan ha på spredningen av virus. Dette er en ny dimensjon vi tidligere var mindre opptatt av.