Hva er Co2?

Co2 er karbondioksid. Når vi mennesker puster ut, avgir vi Co2. For høye verdier Co2 er ikke bra for mennesker.