F.A.Q.

Har du spørsmål?

Under vil du finne oversikt over spørsmål og svar innenfor de forskjellige kategoriene. Finner du ikke svar på det du lurer på, vennligst ta kontakt med oss.

Hva måler Airthings luftkvalitetsmåler?

Airthings leverer en rekke luftkvalitetsmålere som måler forskjellige elementer. Men den vi i BioZone Norge, View Plus for Business benytter måler Co2, relativ luftfuktighet, Temperatur, PM1, PM2, TVOC, trykk, lys og støy.

 

 

Hva er Co2?

Co2 er karbondioksid. Når vi mennesker puster ut, avgir vi Co2. For høye verdier Co2 er ikke bra for mennesker.

Hva betyr VOC?

VOC er flyktige organiske forbindelser – altså betegnelsen på organiske stoffer som lett fordamper for eksempel ved romtemperatur, og sprer seg fra materialer og produkter til omgivelsene rundt seg. Blir innhold av VOC for høyt kan det oppstå et dårlig inneklima med for høye konsentrasjoner av disse stoffene. Eksponering for høye konsentrasjoner av VOC kan føre til irritasjoner i luftveier og slimhinner og forstyrrelser i immunsystemet. Noen av stoffene er også kreftfremkallende. I tillegg til helseplager kan høye konsentrasjoner av VOC i innelufta føre til lukt, dårligere opplevd luftkvalitet og høyere energiforbruk til ventilasjon.

Det er påvist over 300 forskjellige flyktige organiske forbindelser, og mange av dem finnes hovedsakelig i inneluft. Dette kommer av avgassing fra byggematerialer, maling, lakk, lim, fugemasser, innredning, møbler, tekstiler, installasjoner, renholdsmidler, osv.

Hva er TVOC vs VOC?

Flyktige organiske forbindelser enkeltvis er VOC og totalmengden av dem er TVOC. Betegnelsene brukes litt om hverandre.

Hva betyr PM 0,1

PM betyr partikulær materiale, som også går under nevnte svevestøv. Disse små luftbårne partiklene som varierer i størrelse blir angitt i mikrometer (µM). PM 0,1 er minste størrelse og er ultrafin fraksjon.

Hva består luftforurensning av?

Luftforurensning kan defineres som partikler, gasser og stoffer i lufta som er skadelige for mennesker og/eller økosystemer.