Hva er TVOC vs VOC?

Flyktige organiske forbindelser enkeltvis er VOC og totalmengden av dem er TVOC. Betegnelsene brukes litt om hverandre.