biozone produkter

Hvorfor overvåke innendørs luftkvalitet

Mange selskaper selger produkter som skal forbedre inneluftkvaliteten. Det kan være luftrensere, filtersystemer, komplekse grønne vegger eller til og med potteplanter. Det kommer mange påstander, men hvordan vet du om systemene du kjøper gjør det du trenger? Det er her overvåking av luftkvalitet kommer til sin rett.

Hvorfor overvåke innendørs luftkvalitet?
God inneluftkvalitet er ofte tenkt subjektivt. Menneskets oppfatning av god luftkvalitet er vanskelig ettersom sansene våre utviklet seg til å håndtere miljøer som var uforurenset. Vi kan heller ikke se svevestøv, patogener, om det er høy luftfuktighet eller høye verdier av Co2 og VOC.

Inne i bygninger merker vi ofte bare et problem med luftkvaliteten når det direkte påvirker komforten vår. Vi kan beskrive luften som tung, tett, varm, kald, tørr, fuktig og kan kjenne lukt. Tetthet (ofte som følge av forhøyet karbondioksid (Co2) fra utåndingen vår, kombinert med varme temperaturer og høy luftfuktighet) kan lindres ved å åpne et vindu – der det er mulig. Karbondioksid (og luftbårne virus, som for eksempel Covid-19) inne i bygningen fortynnes ved å bringe uteluft inn, og fuktighet og temperatur kan også gjøres mer behagelig. Denne forbedringen av komforten vår, oppnådd ved en antatt forbedring av innendørs luftkvalitet, er ikke hele historien.

Å åpne vinduene kan risikere eksponering for andre skader som ikke lett oppdages av menneskelige sanser. Fine partikler, flyktige organiske forbindelser eller ulike oksider av nitrogen eller svovel kan vanligvis ikke påvises av menneskelige sanser, så hvordan vet vi om de er tilstede?

Bare ved å bruke sanntid luftkvalitetsmålere, registrerer og rapporterer nøkkelparametere for luftkvalitet og man kan deretter sette i gang å administrere luftkvaliteten og forsikre brukerne av bygningen om at deres sikkerhet og komfort blir ivaretatt. Dersom det er ønskelig å dokumentere luftkvaliteten ovenfor kunder, gjester eller ansatte så er det også mulig med BioZone Norge sin utviklet kundeskjerm.

Uten data fra luftovervåking er enhver styring av innendørs luftkvalitet ganske mye basert på gjetting, noe som er utilstrekkelig for riktig styring av risiko i en bygning i henhold til gjeldene lover og forskrifter.