Hva er din situasjon?

Jeg trenger hjelp med…

luftrensing med filter

Luftrensing

Vi puster fra det øyeblikket vi blir født, til vi dør. Luft er et livsviktig og konstant behov. Mennesker tilbringer ca. 90% av tiden sin i innendørsmiljøer og inneluften er 2-5 ganger mer forurenset enn luften vi puster inn ute. Dårlig luftkvalitet får konsekvenser for oss alle, både i forhold til helse, men også økonomisk. Det er i tillegg dokumentert...

isbiter

Rens- og desinfiserig av isbitmaskiner

Hyppig krav til desinfisering og rengjøring av isbitmaskiner for mye tid. Vekst av mikroorganismer, inkludert bakterier i isbitmaskiner er et velkjent problem. Rens isbitmaskinen med vårt rensesystem! Vi leverer IceZone CIP-rense systemer (Air and surface clean in place) fra BSG som kan monteres på de fleste eldre isbitmaskiner, samt Scotsman Xsafe isbitmaskiner som har integrert rensesystem fra BSG. Med UVC-lys...

Luftrensing og luftkvalitetsmåling

En tid nå inn i pandemien er bevisene nå klare. SARS-CoV-2 overføres overveiende gjennom luften - av folk som snakker og puster ut dråper og aerosoler. Det vi kaller luftsmitte. Å fange viruset fra overflater - selv om det er sannsynlig - ser ut til å være sjelden. Allikevel fortsetter mange feilaktig å ha fokus på vask og desinfisering av overflater.

For å forebygge luftsmitte så er det viktig at ventilasjonen er riktig dimensjonert og antall luftutskiftninger er i henhold til anbefalte normer. At man har dårlig luftkvalitet, kan man ikke se. Da er luftkvalitetsmåling er verktøy som kan brukes for å kartlegge og dokumentere. Og luftrensing et av flere tiltak for å redusere virus i luften og forebygge for luftsmitte.

img img img